محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

توضیحات محصول

فهرست مطالب

    عنوان                                                          صفحه
فصل اول : مقدمه اي بر توليد برق در ايران 

1-1  انواع نيروگاه هاي توليد برق                                                           2

1-2 عرضه و تقاضاي انرژي برق                                                             6

1-3 توليد نيروگاه هاي ايران                                                                11

فصل دوم : آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي )

 2-1 نيروگاه هاي بخاري                                                                     18

2-1-1 مقدمه                                                                                   18

2-1-2 سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري                                              20

2-1-3 ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن                                                   24

2-2 نيروگاه گازي                                                                             31

2-2-1 مقدمه                                                                                  31

2-2-2 سيكل قدرت گازي                                                               32

2-2-3 تجهيزات نيروگاه گازي                                                          36

2-3 نيروگاه سيكل تركيبي                                                               42

2-3-1 مقدمه                                                                               42

2-3-2 نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب                                    46

فصل سوم : مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق

3-1 مقدمه                                                                                  53

3-2 سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي                                       54

3-3  انتخاب ولتاژ مصرف داخلي                                                        55

3-4  تغذيه مصرف داخلي نيروگاه                                                       57

3-4-1 تغذيه از شين اصلي نيروگاه                                                     57

3-4-2 تغذيه از پايانه ژنراتور                                                             59

3-4-3 تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها                                64

3-5 تغذيه برق اضطراري                                                                 65

3-6 تغذيه شين DC                                                                      67

3-7 سيستم برق اضطراري                                                             68

3-8 شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه             69

3-9 بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه                            70

3-9-1 انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها                                      70

3-9-2 دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت                             71

3-9-3 بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي                           73

3-10 انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد                          76

فصل چهارم  : ترانسفورماتورهاي قدرت

4-1 مقدمه                                                                                86

4-2 دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور                                         87

4-3 اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت                                      88

4-4 تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت                                      90

4-5 مشخصات پلاك ترانسفورماتورها                                                105

4-6 خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه                                       112

فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها 

5-1 كابل هاي نيروگاهي                                                               119

5-1-1 كابل هاي فشار ضعيف و متوسط                                            119

5-1-2 كابل هاي فشار قوي                                                           120

5-2 سطح مقطع كابل ها                                                               121

5-3 اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند         122

5-4 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV                                 125

5-5 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV                                                   

فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

6-1 مقدمه                                                                                  

6-2 مساله پخش بار                                                                          

6-3 برنامه كامپيوتري پخش بار                                                                

6-4 اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد   

منابع ماخذ                       

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول