توليد برق از طريق جزر و مد

توضیحات محصول

عنوان                                              صفحه

مقدمه                                           6

فصل اول: انرژيها قابل حصول از دريا                  8

1-1- معرفي انرژيهاي قابل حصول از درياها                  9

1-2- انرژي جزر و مد دريا                            9

1-3- انرژي امواج دريا                           10

1-3-1- مبدل هاي انرژي امواج                         13

1-3-2- اثرات زيست محيطي                             19

1-3-3- نتيجه گيري                                   20

1-4- انرژي حرارتي دريا                              21

1-4-1- تكنولوژي حرارتي دريا                         22

1-4-2- اثرات زيست محيطي                             25

1-4-3- نتيجه گيري                                   25

1-5- انرژي اختلاف غلظت نمك                       26

1-5-1- تكنولوژي اختلاف غلظت نمك                      27

1-5-2- نتيجه گيري                                   28

 

فصل دوم: جزر و مد                               29

2-1- منشأ و تاريخچه جزر و مد                        30

2-2- مكانيسم تشكيل جزر و مد                         31

2-3- تركيب اثر ماه و خورشيد بر روي جزر و مد              32

2-4- نسبت نيروهاي مولد جزر و مد ماه و خورشيد                 35

2-5- اثر اينرسي آب برروي جزر و مد                   37

2-6- اثر عدم تقارن مدار زمين و ماه برروي جزر و مد            38

2-7- ساير پارامترهاي مؤثر در جزر و مد                    38

2-8- كاربردهاي جزر و مد                             39

2-9- مقدار انرژي قابل استحصال از جزر و مد                40

 

فصل سوم: شرايط بهره برداري از نيروگاه جزر و مدي         43

3-1- شرايط مكان مناسب براي احداث نيروگاه جزر و مدي           44

3-2- كشورهاي داراي پتانسيل جزر و مدي بالا                 46

3-3- عوامل مؤثر بر دامنه جزر و مد                        48

3-4- نكات اساسي طراحي نيروگاههاي جزر و مدي               48

3-4-1- نحوه عملكرد نيروگاه جزر و مدي                     49

3-4-2- نحوه و تجهيزات آبگيري نيروگاه جزر و مدي           50

3-4-3- ساختن دايك                               51

3-4-4- طراحي داخلي نيروگاه جزر و مدي                     52

3-4-5- انواع توربين هاي بكارگرفته شده در نيروگاههاي جزر و مدي 53

3-4-6- طراحي محور توربين                            54

فصل چهارم: نيروگاه جزر و مدي                        55

4-1- روشهاي مختلف توليد برق از انرژي جزر و مدي           56

4-2- سيستم يك حوضچه اي                              57

4-3- سيستم دو حوضچه اي                              62

4-4- سيستم تركيبي شامل دو حوضچه                     63

4-5- نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي             65

4-5-1- مزايا و معايب نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي    67

4-6- نيروگاههاي جزر و مدي بهره برداري شده                69

4-6-1- مشخصات نيروگاه جزر و مدي لارنس فرانسه         70

4-6-2- مشخصات نيروگاه جزر و مدي آناپوليس كانادا          71

4-7- بررسي سواحل ايران براي استفاده از انرژي جزر و مدي براي توليد برق     73

4-8- مسائل زيست محيطي نيروگاههاي جزر و مدي               75

4-9- نتيجه گيري                                 79

 

فصل پنجم: ترجمه مقاله (انرژي تجديد پذير)                81

- پيوست                                     114

- منابع و مأخذ                                      140

 

 

 

مقدمه:

رشد رو به تزايد مصرف منابع غيرقابل تجديد انرژي و افزايش آلودگي هاي ناشي از بهره برداري هاي بي رويه، توازن اين ذخائر پايان پذير را به مخاطره افكنده و در اين رابطه، بررسي راهكارهاي عملي استفاده از منابع جديد انرژي (انرژي‌هاي تجديدپذير[1]) در دستور كار محققان و دانشمندان قرار داده است.[1]- Renewable Energy

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول