تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد انگیزه منابع انسانی در بخش دولتی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد انگیزه منابع انسانی در بخش دولتی

چکیده مقاله:

مدیریت دولتی نوین را برخی از صاحب نظران نوعی پارادایم جهانی یا فلسفه اداری، عده ای دیگر انقلابی در مدیریت بخش دولتی، برخی نوعی تئوری و تعدادی یکی از مدلهای اصلی انجام اصلاحات در مدیریت امور عمومی و جمعی رویکردی نوین در اداره ی عمومی می دانند که به هر حال به پدیده ای جهانی در نظام های مدیریتی حاکم بر بخش عمومی تبدیل شده است، مدیریت نوین دولتی، مجموعه ای از ایده ها و ابزارها را برای دولت ها پیشنهاد می کند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتی را پیش ببرند.ایده اصلی آن به کارگیری قراردادهای قانونی خصوصی برای خدمات بخش دولتی است. آنچه مدیریت نوین دولتی مدعی آن است بر دو نکته استوار است نخست، بوروکراسی شیوه مؤثری برای اداره بخش دولتی نیست. دوم، براساس مدیریت نوین دولتی قراردادگرایی پاسخی مناسب به این سؤال است که به جای قوانین حکومتی و تعدیل بودجه ای چه چیزی باید به کار گرفته شود در مقایسه با بخش خصوصی، کارایی کمتر بخش دولتی هنوز هم در جهان قابل توجه است. کارایی مقامات دولتی و شهرداری هانه تنها بر آموزش و پرورش تأثیر می گذارد بلکه بستگی به شایستگی و توانایی های مقامات دولتی نیز دارد. کارائی سیستم ایجادانگیزه منابع انسانی تاثیر قابل توجهی بر مقامات دولتی و شهرداری ها دارد. برای نتایج کار هدفمند از دفاتر اداره منابع انسانی، نه تنها تجزیه و تحلیل توابع و رویه های موجود، بلکه بررسی عوامل موثر که بر ایجاد انگیزه منابع انسانی در انجام وظایف و روش هاتأثیر گذار می باشند نیز مهم هستند. رویکرد مدیریت دولتی نوین بیش از چندین دهه توسعه و گسترش در عرصه مدیریت اموردولتی در نظر و عمل، در کشورهای پیشرفته جهان و تمایل به گسترش آن به کشورهای در حال توسعه، راه را باز کرده و بنیان های مستحکمی را پی نهاده است. هدف ما در این تحقیق بررسی و نگاهی اجمالی به مبانی نظری و تئوریک رویکرد مدیریت دولتی نوین به عنوان یک سیستم اداره ی امور دولتی و بررسی تفاوت ها و تشابهات مدیریت بخش عمومی و مدیریت بخش خصوصی می باشد

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول