تأثیرات سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی در زمینه تعهد و عملکرد کارکنان خدمات ☆

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تأثیرات سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی در زمینه تعهد و عملکرد کارکنان خدمات ☆

چکیده مقاله:

این مقاله تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری دوگنبدان و همچنین تاثیر آن بر تعهدآنان به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی آنان را م یسنجد. در کنار آن روابط بین تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات با عملکردشغلی و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی م یکند. پس از توزیع پرسشنامه در بین افراد جامعه و تجزیه و تحلیل داد ههای به دسا آمده از آنهامشخص شد که سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی، تعهد به کیفیت خدمات و عملکرد شغلی تاثیر می گذارد ولی رابطه معناداری با رفتار شهروندی سازمانی ندارد. بین بقیه متغیرها با رفتار شهروندی نیز هیچ رابطه ای مشاهده نشد. از سوی دیگر تعهد به کیفیت خدمات رابطه مستقیم با عملکرد شغلی دارد در حالی که تعهد سازمانی تاثیری بر این متغیر ندارد

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول