تاثیرات تضاد نقش ، تعادل زندگی کاری و استرس شغلی برروی قصد ترک شغل مشاهداتی از پاکستان

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تاثیرات تضاد نقش ، تعادل زندگی کاری و استرس شغلی برروی قصد ترک شغل  مشاهداتی از پاکستان

چکیده فارسی

تحول سریع جهان و جو همیشه درحال تغییر در سازمان‌های بخش خصوصی خواهان میزان گردش مالی پایین برای عملیات موفقیت‌آمیز در هزینه کم است. تضاد نقش‌ها، استرس شغلی و مسائل مرتبط با زندگی کاری یک مشخصه کلیدی نسبت جابجایی می‌باشند، بنابراین، این مطالعه با هدف پیداکردن تاثیرات عملیات مورد توجه بالا برروی تمایل به جابجایی مطالعه می‌کند. تعارض نقش‌ها، تعادل استرس شغلی و زندگی کاری یک متغییر مستقل است درصورتی‌که تمایل به جابجایی یک متغییر وابسته است. بانک‌های بخش خصوصی پاکستان به عنوان جامعه آماری و تحلیل آماری بکارگرفته از طریق SPSS و AMOS انتخاب‌شده‌اند و نشان‌می‌دهند که تضاد نقش‌ها و استرس کاری رابطه مثبت و قابل توجهی با تمایل به جابجایی دارد درصورتیکه رابطه ناچیزی بین تعادل زندگی کاری و تمایل به جابجایی پیداشده‌است. این مطالعه ممکن است مولدهای بسیاری برای بانک‌های بخش خصوصی به عنوان مبنایی برای این یافته که جابجایی می‌تواند کاهش یابد اثبات‌کند.

 چکیده لاتین

The fast moving world and the ever changing atmosphere in private sector organizations demand a low turnover rate for successful operations at low cost. Role conflict, job stress and issues related to work life are key determinants of turnover rate; therefore, this study has been conducted with an aim to find out the impact of above mentioned practices on turnover intention. Role conflict, job stress and work life balance are the independent variables while turnover intention is the dependent variable. Private sector banks of Pakistan have been selected as the target population and statistical analysis applied through SPSS and AMOS revealed that role conflict and job stress have a positive and significant relationship with turnover intention while insignificant relationship was found between work life balance and turnover intention. This study may prove to be a very productive one for private sector banks of Pakistan as on the basis of its findings employee turnover can be reduced

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول