تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

توضیحات محصول

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

چکیده مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن : این مقاله به تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل می پردازد. بر اساس متون علمی این مقاله به درباره ی مدیریت منابع انسانی، مزیت رقابتی و مفاهیم تحلیل رقابتی، مدل های مدیریت منابع انسانی مدرن و نظریه های رابطه بین شرکتها و تخصیص منابع انسانی و رقابتی بودن می پردازد. این مقاله شرکتهای بخش حمل و نقل لیتوانی را توصیف می کند که در فرایندهای پژوهشی مدیریت منابع انسانی فعالیت دارند.

واژگان کلیدی: منابع انسانی، مدیریت راهبردی، شرکت های حمل و نقل

مقدمه مقاله

عبارت منابع انسانی در محیط تجاری و در ارجاع به افرادی به کار می رود که در سازمان ها شاغلند. کارکنان منابع انسانی مهمترین دارایی ها و منابع ارزشمند در عملکرد یک شرکت هستند. کارکنان اهمیت دارند زیرا دانش، تجربه و مهارت آنها منجر به افزایش ارزش سازمان در بازار می شود. تعریف مدیریت منابع انسانی از عبارت مدیریت قابل تفکیک نیست. بنابراین مدیریت به صورت سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و کنترل درک می شود. مدیریت به امور داخلی شرکت مربوط می شود.

هدف این مقاله تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی در جستجوی مزیت رقابتی در بازار خدمات حمل و نقل است.

اهداف این مقاله عبارتند از:

  • تحلیل مفهوم مدیریت منابع انسانی و نیز مدل های مدیریت منابع انسانی راهبردی
  • تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مزیت رقابتی
  • بیان نتایج پژوهش درباره ی تاثیرات راهبردی مدیریت منابع انسانی در جستجوی مزیت رقابتی در بخش حمل و نقل

این مقاله مروری درباره ی مدیریت منابع انسانی و نظریه های رقابتی بودن، و نیز مدل های مفاهیم مدیریت منابع انسانی بیان می کند تا شیوه هایی را تعریف کند که سازمانها باید با آن شیوه ها کارکنان را ارزیابی و مدیریت کنند تا به نتایج بهتر و مزیت رقابتی در بخش حمل و نقل دست یابند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول