تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری

چکیده فارسی

این تحقیق در مورد خوشه های صنعتی و بیشتر در مورد ثرات مزیت رقابتی که ایجاد تمرکز می کند انجام شده است. این مطالعه یک رویکرد متفاوت را ارائه داده است که در آن انجام تحقیقات تجربی بر سه نوع از پارک های تایوان(پردازش صنعتی مناطق)،مناطق صنعتی،و پارک های علم انجام شده است که در آن توسعه اقتصادی به صورت خاص بررسی شده است. و ویژگی های خوشه صنعتی را ارائه نموده است. این مطالعه به بررسی اثرات منابع و روابط خاص در میان شرکت های خوشه ای در عملکرد نوآوری و در مدیریت دانش به عنوان واسطه برای بررسی متمرکز شده است. بررسی،تجزیه و تحلیل رگراسیون،وتجزیه و تحلیل همبستگی پروب برای اثرات ویژه منابع و روابط میان خوشه های صنعتی در مدیریت دانش سازمانی و نوآوری عملکرد انجام شده است. مدیریت دانش به عنوان واسطه در خوشه های سازمانی در زمینه نوآوری شرکت های بزرگ بررسی شده است. و در نتیجه فرضیه های تحقیق درست از آب درآمده است. یافته های این مطالعه برای تحقیق بیشتر و تفکر استراتژیک در مورد عملیات شرکت های بزرگ ارزشمند است.

بخشی از مقدمه

در طول چند دهه گذشته محققان به صورت اختصاصی تلاش های خود را در رابطه با مدیریت دانش خوشه های صنعتی و نوآوری افزایش دادند. دانش برای شرکت های بزرگ که فعالیت های نوآورنه دارند لازم است. با این حال شرکت های در مقیاس بزرگ به صورت پیچیده ای با کمبود دانش مواجه هستند. با توجه به منابع محدود،شرکت تلاش برای همکاری با شرکت های دیگر برای بدست آوردن دانش و یا منایع و شرکت در یادگیری متقابل سازمانی به منظور و ارتقاء عملکرد نوآوری اقدام می کند. خوشه صنعتی یک شکل سازمانی جدید است که هدف آن ارتقاء توسعه منطقه ای می باشد. با تشکیل یک خوشه شرکت می تواند هزینه های سرمایه گذاری خود را کاهش و کسب وکار حرفه ای خود را تسهیل،دانش و روشی برای دسترسی به تامین کنندگان آن را در برداشته باشد. و پرورش نیروی کار حرفه ای و ایجاد اثرات خوب از تکنیک و دانش و هم چین در نهایت افزایش قدرت برای شرکت ر دربرداشته باشد. اغلب مطالعات موجود در خوشه های صنعتی ،بحث در مورد روابط و اثرات بین سیستم های نوآوری یا فعالیت ها است. و مدیریت دانش شرکت های خوشه ای اگرچه از نظر عملکر نوآوری دانش از عوامل مهم در خوشه های صنعتی است،اثر خوشه های صنعتی در نوآوری عملکرد و نقش مدیریت دانش به عنوان یک میانجی می باشد. با افزایش اهمیت مدیریت ذانش و  نوآوری آنچه که سطح فعلی آگاهی از مدیریت دانش در ارتباط با شرکت های خوشه ای است بالا می باشد.  با منابع خاص و روابط مشخص شرکت های خوشه ای اثرات آن بر مدیریت دانش شرکت های بزرگ قابل توجه بوده و آیا عملکرد آنها تحت تاثیر قرار خواهد داد؟. هدف از این مطالعه بررسی نظریه ای در مورد اثرات دانش مدیریت در وه اعتبرعملکد وآر و تلاش به منظور کمک به مدیریت تئوریک و عملی است. از لحاظ شاخص،توسعه خوشه های صنعتی برای سال 2009-2007،تایوان رتبه اول را در سراسر جهان با توجه به رتبه های رقابتی WEF (مجمع جهانی اقتصاد 2009-2007) را داشته است. در این موقعیت پیشرو نشان می دهد که مزیت رقابتی صنعت خوشه ای در تایوان توسعه یافته است. پس از اصلاحات اقتصادی در چین،توسعه اقتصادی تایوان خیلی برجسته تر شد. چین در حال شکل گرفتن نشانه هایی از مدل تایوانی برمبنای میزان صادرات خود بود. بیش از 200 منطقه تحت مدل EPZ در حال حاضر در سراسر جهان وجود دارد. بنابراین سه نوع اصلی از این پارک ها برای به وجود آوردن خوشه های صنعتی تایوانی به عنوان شخص در این مطالعه هستند.

چکیده لاتین

Research on industrial clusters mostly focuses on the effects of the competitive advantage they generate. This study takes a different approach, conducting empirical research on three types of Taiwanese parks (export processing zones, industrial zones, and science parks), in which economic development is particularly prominent, and which have industry cluster characteristics. The study explores the effects of special resources and relationships among cluster firms on innovation performance, and focuses on knowledge management as the mediator for investigation. A survey, regression analysis, and correlation analysis probe into the effects of the special resources and relationships among industrial clusters on corporate knowledge management and innovation performance. Knowledge management emerges as the mediator of industry clusters in terms of corporate innovation performance, thus providing support for the research hypotheses. The findings of this study are valuable for further research and strategic thinking on the sustainability of corporate operations.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول