تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر سودمندی سیستم و نتایج عملکرد

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر سودمندی سیستم و نتایج عملکرد

چکیده

این مطالعه تأثیرات عوامل شناختی و اجتماعی را به سودمندی سیستم و نتایج عملکرد آنها مورد آزمایش قرار می دهد این تحقیق، توجه بسیار زیادی به تأثیرات اجتماعی بعنوان تعیین کنندۀ رفتار افراد معطوف می سازد. ما مفهوم تناسب کار- تکنولوژی را با مفاهیم تئوری ساختار سازگاری را ترکیب کرده ایم تا تأثیرات اجتماعی را روشن سازیم. در مدل ها، فرض بر این بوده است که پشتیبانی از ساختارهای اجتماعی بعلاوه برای تناسب کار تکنولوژی باعث بهبود عملکرد در افراد می گردد. داده های آماری از 317 فرد در 43 تیم در 10 شرکت برای ارزیابی مدل تئوریکی مورد استفاده قرار گرفته است. مدل تئوریکی ارایه شده بوسیله داده های آماری پشتیبانی می گردد.

Abstract

 

This study examines the effects of cognitive and social factors on system utilization and performance outcomes. The literature has paid considerable attention to social influence as a determinant of individual behavior. We combine the concept of task-technology fit with concepts from adaptive structuration theory to elucidate social influence. In our model, we propose that support from a proper social construction in addition to task-technology fit leads in performance improvement in individuals. Empirical data from 317 individuals across 43 teams in ten companies are used to assess the theoretical model. Our theoretical model is supported by the data.

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول