تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

چکیده مقاله:

در دنیای امروز ارزش ویژه برند یک مفهوم اساسی در بازاریابی است. این مطالعه به دنبال ارایه و آزمون مدلی به جهت درک بهتر ارزش ویژه برند و بررسی اثرات این ساختار بر پاسخ های مصرف کنندگان است. این پژوهش از روش توصیفی – پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان ویژه شرکتنوین چرم در شهر تهران می باشد که از این میان 277 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است.یافته ها و نتایج نشان میدهند آگاهی از برند بر کیفیت درک شده و تداعی برند اثری مثبت دارند. وفاداری برند تحت تاثیر تداعی های برند و کیفیت درک شده قرار دارد. در نهایت، کیفیت درک شده، تداعی برند و وفاداری برند بر ارزش ویژه برند اثرگذارند و به عنوان محرک های ارزش ویژه کلی برند به شمار می روند. همچنین نتایج حاکی از این است که ارزش ویژهکلی برند بر قصد خرید مصرف کننده، نگرش او به گسترش، ترجیح و برتری و تمایلش برای پرداخت قیمت های بالاتر برای برند اثر گذار است. این یافته ها، رهنمودهای کارا و مفیدی را برای مدیران و بازایابان در حوزه برند ارایه میکنند. بر این اساس میتوان با برنامه ریزی تولید، قیمت گذاری و بازاریابی مبتنی بر برند، آنرا در برابر سایر برندها آنها را بهینه سازی نمود به علاوه با تعیین معیارهای سنجش مالی بر اساس مقیاسهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده میتوان عملکرد برند را در یک بازه زمانی ارزیابی کرد

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول