پیوند زمینه یادگیری زدائی با عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :پیوند زمینه یادگیری زدائی با عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی

چکیده فارسی :

هدف این مقاله بررسی رابطه بین یادگیری زدائی سازمانی، سرمایه انسانی و عملکرد شرکت است. در انجام این کار، این مقاله بطور جامعی آزمایش در مفهوم یادگیری زدائی را بررسی می­کند و مدلی را برای اندازه ­گیری یادگیری زدائی در 112 شرکت فهرست شده در بورس سهام اسپانیایی توسعه می­دهد و اعتبارسنجی می­کند. متدولوژی شامل ساخت و آنالیز یک مدل ساختاری با استفاده از هر دو معیار ذهنی و عینی در متغیرهای اندازه ­گیری ما می­باشد، که از بررسی آزمایشگاه مربوطه توسعه یافته است. یافته­ های ما نشان می­دهد که مدیران به توسعه یک فرآیند زمینه یادگیری زدائی به منظور ایجاد سرمایه انسانی نیاز دارند، که دارایی اولیه برای بهبود عملکرد شرکت است.

کلمات کلیدی: یادگیری زدائی سازمانی، سرمایه انسانی، عملکرد شرکت

چکیده انگلیسی:

The purpose of this paper is to examine the relationship among organisational unlearning, human capitaland firm performance. In doing so, this paper comprehensively reviewed the literature on the unlearningconcept, and developed and validated a model to measure unlearning in 112 companies listed on theSpanish Stock Exchange. The methodology involved the construction and analysis of a structural modelusing both subjective and objective criteria in our measurement variables, developed from a relevantliterature review. Our findings show that managers need to develop an unlearning context process tocreate human capital, which is a primordial asset to improve firm performance.

Keywords:Organisational unlearning , Human capital , Firm performancea


 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول