پیاده سازی حاکمیت مطلوب در بخش های عمومی تجزیه و تحلیل اکتشافی از شفاف سازی صورت حساب های مالی دولتی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :پیاده سازی حاکمیت مطلوب در بخش های عمومی تجزیه و تحلیل اکتشافی از شفاف سازی صورت حساب های مالی دولتی در سرتاسر کشورهای آسه آن

چکیده فارسی :

هدف از این پژوهش بررسی؛ سطوح اشکارسازی صورت های مالی دولتی برای کشورهای شرق آسیا(آسه آن) برای سال های پایانی 2012 و 2012 می باشد. روش پژوهشی به کار گرفته شده در این تحقیق؛ تحلیل کمی است. جمع آوری داده با با استفاده از چک لیست آشکارسازی فراهم شده بوسیله ی معیارهای بین المللی حسابرسی بخش دولتی IPSAS صورت گرفت. دو کشور در آ سه آن؛ اندونزی و مالزی به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفت. پژوهش نشان داد که اگرچه صورت های ملی دولت اندونزی شفاف سازی بیشتری نسبت به مالزی ارائه می دهد؛ اما؛ در مجموع؛ سطح شفاف سازی در هر دو کشور پایین است و اینکه هر دو کشور کماکان باید سطح شفاف سازی خود را در آینده افزایش دهند.

کلمات کلیدی: آسه آن. فهرست شفاف سازی ؛ صورت حساب مالی ؛ حکومت مطلوب ؛ معیارهای جهانی حسابداری بخش عمومی( IPSAS).

چکیده انگلیسی:

The purpose of this research is to investigate the disclosure level in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) governmental financial statement for year ended 2012-2013. The research method employed is exploratory quantitative. Data collected using disclosure checklist provided by International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Two countries in ASEAN, Indonesia and Malaysia was selected as a sample. Data analysed using descriptive statistics. The research indicated that although Indonesia’s government financial statements provide more disclosure rather than Malaysia’s, but generally, disclosure level in both countries is low, indicate that both countries still has to increase their disclosure level in the future.

Keywords: ASEAN, Disclosure Checklist , Financial Statements , Good Governance , International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول