بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و سرمایه انسانی بررسی مدل رابطه ساختاری

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و سرمایه انسانی بررسی مدل رابطه ساختاری

چکیده ترجمه:
این تحقیق از تکنیک مدلسازی مدلسازی معادله ساختاری برای پیش بینی بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک از سرمایه انسانی کارافرین استفاده می کند( ابعادی چون: مهارت در کسب و کار بین المللی، گرایش بین المللی، درک محیطی و دانش مدیریتی مد نظر قرار می گیرند). در حالی که گرایش های بین المللی و درک ریسک های محیطی به پیش بینی بین المللی سازی، مهارت های کسب و کار بین المللی و دانش مدیریتی می پردازد. کاربرد این یافته ها به منظور تحقیق و عملکرد مورد بحث قرار می گیرد.
بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک به عنوان یک عامل اصلی در توسعه اقتصادی و رشد واحد اقتصادی می باشد. بین المللی سازی برای توسعه اقتصادی (Jaffe & Pasternak, ١٩٩۴) و رفاه کشورها و کسب شهرت بین المللی (Diehl, Leibold, Koeglmayr, & Muller, ١٩٨۴)سودمند می باشد. بین المللی سازی به عنوان یک گزینه استراتژیکی مهم برای رشد واحدهای اقتصادی کوچک می باشد (Skrt & Antoncic, ٢٠٠۴). نظریات مختلفی به توصیف چرایی مشارکت یک واحد اقتصادی در فعالیت های بین المللی و نقش و تاثیر کارافرینان در این فرایند پرداخته اند. کارافرین به عنوان یک متغیر کلیدی در بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک به عنوان یک تصمیم گیرنده در واخد اقتصادی می باشد.

 


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

This study uses a structural equation modeling technique to predict the internationalization of small and mediumsized enterprises (SMEs) from the entrepreneur’s human capital (dimensions: international business skills, international orientation, environmental perception, and management know-how). While international orientation and environmental risk perception predicted internationalization, international business skills and management know-how did not. The implications of these findings for research and practice are discussed.

model Resume Dans la presente etude, nous utilisons la modelisation par equation structurelle pour predire I’internationalisation des petites et moyennes enterprises (PMEs) a partir des actifs humains (dimensions : les competences en affaires internationales, I’orientation Internationale, la perception de Venvironnement et le savoir-faire des gestionnaires). Les resultats indiquent que si Vorientation internationale et la perception du risque environnemental predisent I’internationalisation, il n’en va pas de mime des competences en affaires internationales et du savoirfaire des gestionnaires. Nous cloturons notre etude en examinant ses implications au niveau de la recherche et de la pratique.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول