برون سپاری تحقیق و توسعه و اثربخشی سرمایه گذاری های ملموس

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :برون سپاری تحقیق و توسعه و اثربخشی سرمایه گذاری های ملموس

 

چکیده
سرمایه گذاری های خاص رابطه ملموس می تواند به عنوان شمشیر دولبه ای باشد، زیرا نه تنها باعث تسهیل نظارت روابط کسب و کار بلکه باعث انتقال دانش های ناخواسته نیز می شود. با مطرح کردن نظریه هزینه های معاملاتی و دیدگاه رابطه ای واحد، به تحلیل اثربخشی این سرمایه گذاری ها در توافقات برون سپاری تحقیق و توسعه از نقطه نظر مشتری می پردازیم. به این بحث می پردازیم که، در زمان برون سپاری شرکت های کسب و کار، حفاظت های مورد قبول مشتری برای جلوگیری از ریزش، باعث کاهش اثربخشی سرمایه گذاری های خاص فروشندگان می گردد. با استفاده از داده های پژوهشی اصلی، از ١٧٠ شرکت اروپایی و شرکت های فناوری پیشرفته ایالات متحده، دریافته ایم که سهم این سرمایه گذاری ها در ارتباط با عملکرد مشتری که باعث کاهش هر چه بیشتر دانش مرکزی مشتری می شود برای اجرای خدمات مورد نیاز می باشد به جز در مواردی که برون سپاری در موارد غیرانتفاعی می باشد. این مورد نشان می دهد که، زمانیکه خطرات اختصاصی مرتبط با برون سپاری شرکت های کسب و کار افزایش می یابد، مشتری قادر به دریافت ارزش کمتری از سرمایه گذاری های ارتباط خاص فروشنده می باشد.
کلیدواژه: ظرفیت جذب، خطرلت اختصاصی، سرمایه گذاری رابطه خاص ناملموس، دانش مرکزی اختصاصی، برون سپاری تحقیق و توسعه
مقدمه:
تحقیقات در مورد توافق فروشنده خریدار نشان می دهد که شرکا هر چه روابط شان طولانی تر باشد، منابع ارزشمند بیشتری را از طریق سرمایه گذاری های رابطه خاص (RSIs) گرداوری می کنند (Dyer and Hatch, ٢٠٠۶; Madhok and Tallman, ١٩٩٨; Zajac and Olsen, ١٩٩٣). این سرمایه گذاری ها نه تنها شامل تجهیزات و تخصص خاص می باشد (Williamson, ١٩٨۵)، بلکه نیازمند اعتماد، روابط فردی، تعهدات اجتماعی، و مکانیسم های هماهنگی بیت شرکتی خاص می باشد (Dyer and Singh, ١٩٩٨; Levinthal and Fichman, ١٩٨٨; Ring and Van de Ven, ١٩٩۴). پژوهش های قبلی نشان داده است که این سرمایه گذاری ها نقش مهمی را در عملکرد توافق بین فروشنده خریدار (Dyer, ١٩٩۶; Kim and Mahoney, ٢٠٠۶; Lado et al., ٢٠٠٨) و به طور کلی، در تمام اتحادهای راهبردی (Ariño and De la Torre, ١٩٩٨; García-Canal et al., ٢٠٠٣; Zollo, et al., ٢٠٠٢) دارند.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

ABSTRACT

Intangible relationship-specific investments can be double-edged swords, as they facilitate not only the governance of business relationships but also undesired knowledge transfers. Building on transaction costs theory and the relational view of alliances, we analyse the effectiveness of these investments in R&D outsourcing agreements from the viewpoint of the client. We argue that, when outsourcing to business firms, the safeguards adopted by the clients to prevent spillovers may reduce the effectiveness of the supplier’s specialized investments. Using original survey data from 170 European and US technology-intensive firms, we find that the contribution of these investments to client performance decreases the more a client’s core knowledge is required to perform the service, except when outsourcing to non-profits. This suggests that as the appropriability hazards associated with outsourcing to business firms rise, the client is able to capture less value from the supplier’s relationship-specific investments.

INTRODUCTION

The literature on buyer–seller agreements shows that partners accumulate ever-more valuable resources through relationship-specific investments (RSIs) the longer their relationship endures (Dyer and Hatch, 2006; Madhok and Tallman, 1998; Zajac and Olsen, 1993). Such investments include not only specialized equipment and expertise (Williamson, 1985), but also trust, personal relationships, social commitments, and specific inter-firm coordination mechanisms (Dyer and Singh, 1998; Levinthal and Fichman, 1988; Ring and Van de Ven, 1994). Previous research shows that these investments play a critical role in the performance of buyer–seller agreements (Dyer,1996; Kim and Mahoney, 2006; Lado et al., 2008) and, generally speaking, in all kinds of strategic alliances (Ariño and De la Torre, 1998; García-Canal et al., 2003; Zollo et al., 2002). By their nature, RSIs have been found to increase productivity levels (Mesquita and Brush, 2008) and cooperative behaviour (Parkhe, 1993). In addition, they have been found to prompt partners to turn alliances into relational contracts (Macneil, 1980) or self-enforcing agreements (Dyer and Singh, 1998). Therefore, RSIs help partners achieve performance levels that cannot be attained by interacting with other partners.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول