برنامه های وفاداری مشتریان آیا این برنامه ها برای مشتریان منصفانه است

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :برنامه های وفاداری مشتریان  آیا این برنامه ها برای مشتریان منصفانه است

چکیده :

هدف :هدف از این مقاله آزمایش منصفانه و روشن بودن برنامه های وفاداری برای مشتریان ، درباره دو انتقاد مطرح شده از برنامه های وفاداری : پیشنهاد تقسیم بندی ارزش تبعیض آمیز و امکان بهره برداری از اطلاعات گرفته شده از افراد و اشخاص .

طرح/متدولوژی/رویکرد :تئوری برابری و تئوری مبادله )برابری(پایه های تئوریکی )نظری(استفاده شده برای ارزیابی جنبه ها یا ابعاد منصفانه بودن برنامه های وفاداری است.

یافته ها: اول ، از طریق کاربرد تئوری برابری ، شرکتها می توانند بصورت خیلی موثر و کارا مشتریان بسیار با ارزش را بدون بیزار کردن و راندن مشتریان بسیار کم ارزش تشخیص داده و پاداش دهد.

دوم :از طریق استفاده از تئوری مبادله ، شرکتها می توانند برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی و تک تک مشتریان اختیار مطمئنی را اعطا کنند. از روی مشتریان در مبادله برای پیشنهاد افزایش ارزش از طریق پیشنهادات برنامه های وفاداری .

برنامه های وفاداری می تواند مشتریان را به تسلیم کردن اطلاعات شخصی تشویق و وادار نماید. در مبادله برای سودهایی که آنها نمی توانند از جهات دیگر دریافت کنند. بازاریان از سطوح بالایی سودهای در دسترس از طریق برنامه های وفاداری استفاده می کنند.

همانند یک فرم از پاداش یا تلافی برای اطلاعات شخصی که مشتریان در اختیار می گذارند.

استفاده از مفاهیم: برنامه های وفاداری مشتری که بطور یکسان  اداره شده و بطور سراسری ارتباط برقرار شود بطور مساعد بوسیله مشتریان درک خواهد شد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول