بررسی نقش منابع شرکتی و متغیرهای

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بررسی نقش منابع شرکتی و متغیرهای

چکیده 

هدف- هدف این مقاله توضیح نقش منابع شرکت و متغیرهای محیطی برای پیگیری تجاری کردن محصول جدید در بازار با فن آوری پیشرفته می باشد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد- طرح پژوهش به کار رفته برای این مطالعه شامل هر دو مرحله اکتشافی و توصیفی می باشد. برای شروع، به منظور ایجاد چارچوب نظری با هفت فرضیه پژوهشی، بر روی مطالعات صورت گرفته متمرکز شدیم و سپس به طور تجربی از طریق نظر سنجی دقیق انجام شده بر روی مدیران محصولات شرکت های با فن آوری پیشرفته آن را مورد تایید قرار دادیم.

یافته ها- نتایج مطالعه شش فرضیه پژوهشی که مورد حمایت قرار گرفته به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد: قصد کسب تکنولوژی (TAI) برای رابطه تجاری سازی محصول جدید، تاثیر مستقیم طرح غالب، عدم تجانس بازار و تاثیرات خارجی شبکه در رابطه TAI شرکت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که روابط «طرح غالب بر حسب TAI » و  «تاثیرات خارجی شبکه بر حسب TAI» به میزان قابل توجهی توسط منابع شرکت محدود شده است. با این حال، مشخص شده است که رابطه «ناهمگونی بازار بر حسبTAI » توسط منابع شرکت محدود نشده است.

مفاهیم عملی- یافته های این مطالعه دارای پیامدهای قابل توجهی برای تئوری و شیوه مدیریت محصول موجود می باشند. این مطالعه مهم ترین متغیرهای محیطی در بازار با فن آوری پیشرفته را مشخص می نماید که به عنوان پیشایندهایی برای TAI شرکت و تاثیر TAI در تجاری سازی محصول جدید عمل می نماید. به علاوه، این مطالعه تاثیرات این متغیرهای پیشایند را با توجه به سطوح مختلف دسترسی به منابع در میان شرکت ها آشکار می نماید.

اصالت/ارزش- این مقاله نتایج قابل توجه اهمیت مطالعه بر روی مدیریت محصول را گزارش می نماید و  تلاش دارد ایجاد میان متغیرهای محیطی، منابع شرکت و استراتژی تکنولوژی شرکت در پیگیری تجاری کردن محصول جدید ارتباط برقرار نماید.

1-مقدمه 

صنایع با فن آوری پیشرفته توسط محیط متلاطم و با توجه به نیازهای مشتری پویا، چرخه های زندگی کوتاه تر فن آوری و شدت رقابت بالاتری توصیف شده و با هم موجب می گردند تا محصول موجود با سرعت بسیار بالایی منسوخ گردد (مور، 2001؛ ساجی و جین، 2006). دریچه فرصت محصولات و فن آوری در این صنایع به طور معمول محدود می باشد و شرکت ها بدون هیچ گزینه ای رها شده و برای بقا و رشد شان به نوآوری در فن آوری و تحول آنها در موفقیت محصولات جدید تکیه می کنند (آتوهن-جیما و موری، 2007  ومورای،2007؛ کریستنسن و همکاران، 2008 ؛ پراهالد و هامل، 1990). شرکت ها با افراط در نوآوری مستمر و تجاری سازی محصولات جدید به چالش های زیست محیطی صنعت با فن آوری بالا پاسخ می دهند...

 

 
 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول