بررسی نقش تبلیغات و مشوق های فروش در ایجاد تساوی نام تجاری

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بررسی نقش تبلیغات و مشوق های فروش در ایجاد تساوی نام تجاری

چکیده فارسی

این مطالعه به بررسی روابط بین دو جزء اصلی برنامه های ارتباطات بازاریابی یعنی تبلیغات و مشوق های فروش و تاثیر آنها بر ایجاد تساوی نام تجاری می پردازد. به طور اخص، این تحقیق بر هزینه تبلیغات و نگرش های افراد نسبت به تبلیغات تمرکز می کند. این مطالعه به بررسی تاثیرات دو نوع مشوق فروش یعنی مشوق های پولی و غیرپولی می پردازد. براساس پیمایش 302 شرکت بریتانیایی، یافته ها نشان می دهند که نگرش افراد نسبت به تبلیغات نقش مهم و موثری در ابعاد تساوی نام تجاری دارد، در صورتی که هزینه صرف شده برای نام های تجاری مورد بررسی نیز باعث بهبود آگاهی از نام تجاری می شود اما کافی نیست که فقط به صورت مثبت بر ارتباطات نام تجاری و کیفیت مفروض تاثیر بگذارد. این مقاله تاثیرات متمایز مشوق های پولی و غیرپولی را بر تساوی نام تجاری نشان می دهد. به علاوه، نتایج نشان می دهند که شرکتها می توانند فرایند مدیریت تساوی نام تجاری را با درنظر گرفتن رابطه بین ابعاد مختلف تساوی نام تجاری بهینه نمایند. 

چکیده لاتین

This study explores the relationships between two central elements of marketing communication programs — advertising and sales promotions — and their impact on brand equity creation. In particular, the research focuses on advertising spend and individuals' attitudes toward the advertisements. The study also investigates the effects of two kinds of sales promotions, monetary and non-monetary promotions. Based on a survey of 302 UK consumers, findings show that the individuals' attitudes toward the advertisements play a key role influencing brand equity dimensions, whereas advertising spend for the brands under investigation improves brand awareness but is insufficient to positively influence brand associations and perceived quality. The paper also finds distinctive effects of monetary and non-monetary promotions on brand equity. In addition, the results show that companies can optimize the brand equity management process by considering the relationships existing between the different dimensions of brand equity.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول