بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايرانPower Quality

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عناوين

صفحه

فصل اول: مفاهيم و تعاريف

 

1-1- مقدمه

1

1-2- تعريف كيفيت برق

3

1-3- كيفيت ولتاژ

5

1-4- رده بندي عمومي مسائل كيفيت توان

5

1-5- گذرا

8

1-6 تغييرات بلند مدت ولتاژ

9

1-7- تغييرات كوتاه مدت ولتاژ

10

1-8- عدم تعادل ولتاژ

11

1-9- اعوجاج در شكل موج

13

1-10- نوسان ولتاژ

13

1-11- تغييرات فركانس قدرت

14

-       فصل دوم :پديده هاي گذرا

 

2-1- مقدمه

16

2-2- اضافه ولتاژهاي گذرا

16

2-3- انواع موج ضربه اي با انرژي زياد

20

2-4- اصول حفاظتي در مقابل حالات گذرا

21

 

2-5- تجهيزات مناسب پيشنهادي براي حفاظت ….

23

2-6- توصيه ها و راهكارهاي اجرايي در مقابله ….

24

فصل سوم : فلش و قطعي ولتاژ

 

3-1- مقدمه

33

3-2- علل ايجاد منش ولتاژ

34

3-3- تخمين مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ

34

3-7- رابطه بين فلش ولتاژ و عملكرد تجهيزات

40

3-8- اصول اساسي حفاظت در مقابل فلش ولتاژ

46

فصل چهارم : تغييرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغييرات فركانس

 

4-1- تغييرات بلند مدت ولتاژ

51

4-2- عدم تعادل ولتاژ

54

4-3- تغييرات فركانس

58

فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فليكر)

 

5-1- تشريح پديده نوسان ولتاژ

63

5-2- عوامل بوجود آورنده فليكر ولتاژ

64

5-3-مشخصه هاي يك نوسان ولتاژ نمونه

65

5-5 مباني فليكر متر IEC

67

5-6- ارزيابي شاخص كوتاه مدت شدت فليكر

69

5-7- ارزيابي شاخص بلند مدت شدت فليكر

69

 

5-11- حدود مجاز فليكر در سطوح مختلف ولتاژ

70

5-12- حدود مجاز براي تغييرات سريع ولتاژ

71

5-14- نكاتي در خصوص اندازه گيري فلكير

73

5-15- راه اندازهاي موتورها

73

فصل ششم : هارمونيكها

 

6-1- شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها

77

6-2- منابع توليد هارمونيك

82

6-3- اثر اعوجاج هارمونيكي بروي عملكرد تجهيزات و…

84

6-4- پاسخ سيستم قدرت به منابع هارمونيكي

85

6-5- شناسايي محل منابع هارمونيكي

91

6-6- مباني كنترل هارمونيك ها

92

6-9- مقررات برخي از كشورها در رابطه ….

94

6-10- استاندارد مجاز هارمونيك ها در شبكه برق ايران

97

6-12- هارمونيك هاي مياني

104

فصل هفتم : قابليت اطمينان

 

7-1- مقدمه

105

7-2- انواع ساختار شبكه هاي توزيع

107

7-3- انواع شبكه هاي توزيع از نظر ساختمان

114

7-4- قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع

115

 

فصل هشتم : نكاتي در خصوص اندازه گيري كيفيت برق ، بازرسي و اطمينان از كيفيت آن

 

8-1- مقدمه

121

8-2- نياز به مونيتورينگ در مسله كيفيت برق

121

8-3- مشخصات تجهيزات مشتركين و تاثير كيفيت

125

8-4- تجهيزات مونيتورينگ كيفيت برق

132

8-5- چگونگي انتخاب ترانسيوسرها

134

8-6- تغذيه وسايل اندازه گيري 

145

8-7- روشهاي كاربرد دستگاههاي مونيتورينگ

146

8-8- محل اندازه گيري و دريافت اطلاعات

151

8-9- نحوه اتصال مونيتورينگ كيفيت برق

155

8-10- آستانه هاي اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات

157

8-11- طول دوره مونيتورينگ

162

8-12- تفسير نتايج مونيتورينگ

163

 

 

 

 

 

 

  
 

           فصل اول: مفاهيم و تعاريف

1-1-  مقدمه

امروزه توجه شركت هاي برق منطقه ايي و مشتركين آنها به شكل روزافزوني به مسئله كيفيت توان يا كيفيت برق معطوف شده است. واژه كيفيت برق در كشورهاي صنعتي و در صنعت برق كاربرد فراواني پيدا كرده است مبحث فوق تعداد بسيار زيادي از اعوجاجهاي شبكه را پوشش مي دهد. موضوعاتي كه تحت مبحث كيفيت برق قرار مي گيرند لزوماً مفاهيم تازه اي نيستند، ليكن آنچه جديد است تلاش مهندسين براي جمع آوري اين مطالب و قرار دادن آنها در الگوهاي مشخص مي باشد. به عبارت ديگر نگاهي تازه به اعوجاجهاي موجود در سيستم هاي قدرت به منزله مطلب جديدي خود را نشان داده است كه كنكاش در آن يكي از مهمترين موارد در مطالعة اين سيستم ها به شمار مي آيد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول