بررسی قابلیت تکنولوژی های زبان در سازمان های دولتی با استفاده از یک مدل ساختار تجاری و فناوری اطلاعا

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بررسی قابلیت تکنولوژی های زبان در سازمان های دولتی با استفاده از یک مدل ساختار تجاری و فناوری اطلاعات

خلاصه

تکنولوژی های جدید، پتانسیل بهبود کیفیت و بهره وری سازمان های دولتی را دارا می باشند. با این حال، وجودتکنولوژی های جدید، دلیل معرفیآنان، چگونگی کاربرد، و جایگاه آنها در ساختار های تجاری وفناوری اطلاعاتموجودهمیشهواضح نیست. در این مقاله، استفاده بالقوه از تکنولوژی های جدید در قالب فناوری ها و ابزارزبان، مانند استخراج متن، استخراج اطلاعات، و سیستمپرسش و پاسخ بررسیمی شود. اینبررسیبا معرفییک مدل ساختارتجاری و فناوری اطلاعات صورت می پذیرد. مدل شامل نمایی کلی از سیستم های فناوری اطلاعات و مفروضاتی است که به طور سنتی توسط سازمان های دولتی در تعامل با شهروندان استفاده میگردد. این مدل همچنین شامل مجموعه مشکلاتی است که سازمان های دولتیدر صورت استفاده از راه حل های سنتیفناوری اطلاعات با آن مواجه می شوند. از همه مهمتر، مقاله نوعی گسترش مدل راارائه می دهد که مشخص می سازد چگونه می توان ازتکنولوژی های زبان برای حمایت از فرآیندهای عملیاتی و استراتژیک در سازمان های دولتی و پرداختن به مشکلات شناسایی شده،استفاده نمود. مدل، گسترش آن و مشکلات شناسایی شده بر اساس نمونه هایموردی سازمان های دولتی سوئد بوده و نمونه سازی شده اند.

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول