بررسي علت تخريب برقگيرهاي پست 230-400كيلوولت

توضیحات محصول

عنوان                                           صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-  كليات

1-2-  هدف

 

فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

2-1- مقدمه

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه

      2-2-1- اضافه ولتاژهاي صاعقه

    2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه

     2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)

    2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل يا كليد‌زني

    2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني

       2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني جريان‌هاي سلفي و خازني

       2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار

2-2-3- اضافه ولتاژهاي موقت

 

عنوان                                           صفحه

    2-2-3-1- مقدمه

    2-2-3-2- خطاهاي زمين

    2-2-3-3- تغييرات ناگهاني بار

    2-2-3-4- اثر فرانتي

    2-2-3-5- تشديد در شبكه

    2-2-3-6- تشديد در خطوط موازي

 

فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها

3-1- مقدمه

3-2- برقگيرهاي اكسيد روي

    3-2-1- ساختمان مقاومتهاي غير خطي

    3-2-2- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها

    3-2-3- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي

    3-2-4- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي

      3-2-4-1- ولتاژ نامي

      3-2-4-2- مقدار حقيقي ولتاژ بهره‌برداري

    عنوان                                           صفحه

      3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم

      3-3-4-4- فركانس نامي

      3-2-4-5- ولتاژ تخليه

      3-2-4-6- مشخصه حفاظتي برقگير

      3-2-4-7- نسبت حفاظتي

      3-2-4-8- حاشيه حفاظتي

      3-2-4-9- جريان مبناي برقگير

      3-2-4-10- ولتاژ مرجع

      3-2-4-11- جريان دائم برقگير

      3-2-4-12- جريان تخليه نامي برقگير

      3-2-4-13- قابليت تحمل انرژي

      3-2-4-14- كلاس تخليه برقگير

3-2-5- انتخاب برقگيرها

    3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول