بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي

توضیحات محصول

موضوع                                              صفحه

خطوط انتقال …………………………………………………………………………………………1

سيم گارد ……………………………………………………………………………………………..2

گوي حفاظتي …………………………………………………………………………………………3

پستها ………………………………………………………………………………………………….3

اجزاء تشكيل دهنده پستها  ………………………………………………………………………..5

مقره ها  ………………………………………………………………………………………………5

برق گير ………………………………………………………………………………………………5

كنتور برق گير ………………………………………………………………………………………8

برق گير موجود در پست دوشان تپه …………………………………………………………..9

ترانسفور ماتور ولتاژ ……………………………………………………………………………..9

ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان تپه……………………………………………………. 9

ترانسفورماتور جريان …………………………………………………………………………..12

پارامترهاي اساسي در ترانسفورماتور جريان ……………………………………………..12

C.V.T  …………………………………………………………………15

تله موج …………………………………………………………………17

سكسيونر و انواع آن ……………………………………………………..17

بريكر و انواع آن …………………………………………………………22

ترانسفورماتور  ………………………………………………………….37

علائم اختصاري اتصالات …………………………………………………40

ساختمان ترانسفورماتور ………………………………………………….42

سيستم خنك كننده ……………………………………………………….43

تب چنجر ………………………………………………………………..45

كنسرواتور ………………………………………………………………46

رطوبت گير ………………………………………………………………48

خازن ……………………………………………………………………49

خازن پست دوشان تپه ……………………………………………….……51

راكتور …………………………………………………………………..52

شبكه ارتينگ پست …………………………………………………………53

ولتاژ گام …………………………………………………………………..54

باكس ها كانالها …………………………………………………………….55

انواع شينه بندي در پستهاي فشار قوي ………………………………………..68

شينه بندي ساده جدا شده  ………………………………………………….69

شينه بندي ساده U  شكل …………………………………………………..69

شينه بندي اصلي و انتقالي ………………………………………………….70

شينه بندي دوبل …………………………………………………………..71

شينه بندي 5/1 كليدي  ……………………………………………………..72

شينه بندي حلقوي …………………………………………………………73

شينه بندي سه كليدي ………………………………………………………73

اصول كلي در تهيه دياگرام تك خطي …………………………………………75

سوئيچ گير هاي 20 كيلو ولت …………..……………………………………78

فهرست مطالب HB …………..……………………………………………79

 تجهيزات پست مشيريه ……………………………………………………143

تجهيزات پست دوشان تپه…………………………………………………..146 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول