ایجاد ارتباط بین برنامه ریزی بازنشستگی در خدمات مدنی و توسعه کار

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :ایجاد ارتباط بین برنامه ریزی بازنشستگی در خدمات مدنی و توسعه کار

چکیده فارسی

مشارکت  بازنشستگان در  کار آفرینی باعث می شود که آنان میزان رفاه خود را به چالش بکشند و از این رو آن ها علاقه مند  به تعیین عوامل موثر و میزان سهم خود در میان بازنشستگان خدمات مدنی اکوا ایبوم  در نیجریه هستند . داده ها از طریق استفاده از پرسشنامه ساختار یافته  که در طول انجام ورزش های  سالانه و با همکاری  بازنشستگان اجرا می شد به دست آمده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره  با چهار شکل کارکردی:  ورود خطی، دوگانه، ورود نیمه و نمایی محصول و همبستگی پیرسون لحظه ای، خی دو و آزمون T  از روش هایی بودند که برای آزمون  فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفتند. مبنایی برای انتخاب بهترین و مناسب مدل اعمال گردید که طی آن معادله اصلی یکی از مواردی بود که بالاترین ارزش هایR  را داشت و کمترین مقدار معنی دار خطا و  خطا پایین تر از برآورد و تناسب آن با  نشانه های از پیش تعیین شده که باعث می شود که حتی اگر دوباره وارد سیستم شود همچنان بهترین گزینه باشد. نتایج نشان داد که تمام متغیرهای مستقل در سطح معنی دار 05/0 احتمال بودند. این اثرات نسبی نشان می دهد که اگر به  این عوامل توجه کافی اعمال شود منجر به سلامتی و افزایش مشارکت بازنشستگان در  کارآفرینی می شود . توصیه می شود که اقداماتی به منظور تقویت آموزش های قبل از دوران بازنشستگی در نظر گرفته شود که تا کنون به عنوان بخشی ضروری و جدایی ناپذیر از روند بازنشستگی برنامه ریزی خدمات مدنی دولت نادیده گرفته شده است.

چکیده لاتین

Retiree involvement in entrepreneurship is known to address their wellbeing challenges hence the interest to ascertain the determinants and level of their contribution among retirees of the Civil Service of Akwa Ibom State of Nigeria. Data were obtained through the use of structured Questionnaire which was administered during the annual verifi cation exercise of retirees. Multi regression analysis using four functional forms of linear, double log, semi log and exponential; Pearson Product Moment Correlation, chi square and T-test methods were used to test the hypotheses. The basis for the selection of the bestfit model and lead equation was the one with relatively highest R value, lowest number of significant, lower error of estimation and appropriateness of a prior signs. Double log provided the best option. The result showed that all the independent variables were signifi cant at 0.05 level of probability. These relative effects suggest that these factors if given adequate corresponding attention would lead to a healthy and increased post retirement involvement in entrepreneurship. It is recommended that measures be taken to invigorate pre-retirement training, hitherto ignored as an essential and integral part of the retirement planning process of the Civil Service of the State

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول