استراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی دیدگاه های انتقادی و سازمانی(مترحم کامرانی)

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :ستراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی دیدگاه های انتقادی و سازمانی(مترحم کامرانی)

 

مختصری از مقاله :

ابن مقاله شامل نظریه های انتقادی و نهادی در بررسی چگونگی رشد روش های کنترل مدیریت با الهام از کارت امتیاز متعادل است که با واسطه گری روند شکل گیری استراتژی در سازمان دولت مرکزی سوئد است. توجه خاصی به چگونگی شرطی شدن این روند توسط تنظیم سیاسی، خارجی سازمان مبذول شده است. بر خلاف مفاهیم رایج استراتژی و مدیریت استراتژیک به عنوان گزینه های پیدا تنظیم سیاسی در بخش عمومی، این بررسی نشان می دهد که چگونه معنای مفهوم استراتژی، به طور پیچیده با تنظیم دولتی در کنار هم قرار می گیرد. با وجودی که این موضوع، گرایش این سازمانها به اجابت فشارهای سازمانهای اعمال شده توسط هیئت موسسان حاکم دارد، این تحلیل نشان می دهد که چگونه مباحثه استراتژی آشکار به تدریج باعث محدود شدن معنای مفهوم استراتژی نفوذی در سازمان می شود. گسترش دیدگاه سازمانی جهت جای دادن بینش های انتقادی تر، به طور برجسته شرح می دهد که چگونه این روند باعث رشد برخی از پیامدهای ” از قبل برنامه ریزی نشده ” با تأثیر زیان بخش بر روش های سازمانی می شود که هدفشان دستیابی به اهداف اجتماعی وسیعتر است. در این اجرا، من توجه را به سمت قدرت محسوس مفاهیم مباحثاث استرتتژی درحال رشد اجرای سازمانی و منتفع سازنده مرتبط با آن جلب نموده ام. مفاهیمی که در راستای تحقیق حسابداری مدیریت درآینده بیان می شود، ترکیبی از نظریه های سازمانی و انتقادی مورد بحث هستند.

چکیده انگلیسی مقاله :

This paper mobilizes institutional and critical theories in examining how evolving management control practices, inspired by the balanced scorecard, mediated the process of strategy formation in a Swedish central government agency. Particular attention is paid to how this process was conditioned by external, political regulation of the organization. Contrary to popular conceptions ofstrategy and strategic management as emerging alternatives to political regulation in the public sector, the study shows how the meaning of the notion ofstrategy became intricately intertwined with government regulation. Whilst this affirms the tendency of organizations to comply with institutional pressures exerted by dominant constituencies, the analysis also shows how the unfolding strategy discourse gradually narrowed the meaning ofthe notion ofstrategy permeating the organization. The extension of an institutional perspective to incorporate more critical insights highlights how this process fostered some “unintended” consequences with a detrimental impact on organizational practices aimed at achieving broader social objectives. In so doing, I draw attention to how the unobtrusive power ofevolving strategy discourses conditions conceptions oforganizational performance and relevant constituent interests. The implications for future management accounting research combining institutional and critical theories are discussed.

Keywords: Critical theory , Institutional theory , Management control , Political regulation ,  Strategyا

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول