استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های AppleMicrosoft

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های AppleMicrosoft

چکیده فارسی:

این مقاله استراتژی فناوری و رقابت استاندارد مهم ترین نوآوری ها موارد اپل و مایکروسافت را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این مطالعه درک پیگیری نوآورین استراتژی ها در تضمین سودهای حاصل از نوآوری ها بر اساس مدل سیکل عمر این نو آوری ها می باشد. این مطالعه یک چهارچوب روش شناختی را برای تحلیل موارد مورد مطالعه ارائه می دهد. این مطلب مورد بحث قرار می گیرد که توانایی ساخت یک استاندارد صنعتی و مشتریان مشمول، مبتکران را در ایجاد مزیت رقابتی توانمند می سازد. این مطالعه درسهای مهمی را در مدیریت استراتژیک نوآوری ارائه می دهد.

واژگان کلیدی : استراتژی فناوری، رقابت استاندارد، شرکت اپل، شرکت مایکروسافت، بسترهای فناوری، مزیت رقابتی

  1. ۱. مقدمه

رقابت برای دستیابی به مزیت رقابتی اغلب شامل توانایی در ایجاد استانداردهای جدید برای کار داخلی محصولات و خدمات است. موارد کلاسیک مهم از جنگ استاندارد عبارتند از Sony Betamax و Matsushita VHS در تجارت ویدئو کاست ها(VCR). رقابت استاندارد در میان پخش کننده های قدرتمند ویزاکارت، مستر کارت، MONDEX Multos، Proton word proton، مایکروسافت ویندوز برای کارت های هوشمند در صنعت کارت هوشمند و رقابت استاندارد اخیر بین HDDVD و Blu Ray در تجارت نمایشگر دیجیتالی مهم (DVD) میباشد. این مطالعه به درک استفاده از استراتژی های فناوری و رقابت برای ساخت استانداردهای فناوری در کمپانی های مبتکر، اپل و مایکروسافت می پردازد. تحلیل مورد مقایسه ای با استفاده از چهارچوب روش شناختی جدید با هدف دستیابی به مدیریت نوآوری صورت می گیرد. پس از بخش مقدمه، فصل ۲ مروری پیرامون نوآوری و فرایند آن، رویکرد پنج نیروی پورتر، استانداردهای فناوری و استراتژی و رویکرد های مدیریت نوآوری ها فناوری ارائه می دهد. فصل ۳ روش شناختی جدیدی را برای تحلیل فرایند ایجاد بستر فناوری معرفی می کند. فصل ۴ فرایند تغییر فناوری در بخش های مختلف صنعتی را در تلاشی برای ایجاد پایه ای جهت درک بهتر تغییر فناوری اپل و مایکروسافت بر اساس سیکل عمر نوآوری ارائه می دهد. بخش ۵ استراتژی های فناوری اپل و ماکرسافت را برای دسترسی به مزیت رقابتی مورد تحلیل قرار می دهد. بخش ۶ اصول و ایده های انتزاعی قابل تعمیم را از تحلیلات موردی مورد بررسی قرار می دهد. فصل هفتم، این مقاله را با طرح درس هایی در مدیریت خلاقیت استراتژیک از یافته ها نتیجه گیری می کند و برای تحقیقات آتی مسیرهایی را ارائه می دهد.

 

  1. چهارچوب نظری

۲٫۱ نوآوری و فرایند آن

نوآوری فرایندی از انتقال مرز فناوری به نوآوری تجاری فرایند/محصول در یک بازار رقابتی است. فرایند نوآوری به طرز خاص یک الگوی s را نشان می دهد. مراحل در امتداد منحنی S با تلاش هایی از مبتکر برای سازگاری یک توسعه فناوری جهت انتقال به یک نوآوری (محصول تجاری) مشخص می شود. فرایند نوآوری توسط نیروهای فناوری و کشش تقاضا یا برهم کنش آنها به عنوان راه انداز یک نوآوری قابل تشریح است. فشار فناوری فرایند نوآوری را به عنوان یک تابع خطی ساده و متوالی با تاکید بر تحقیق و توسعه بررسی می کند. کشش تقاضا فرایند نوآوری را در قالب یک تابع خطی و متوالی ساده با تاکید بر بازار بررسی می کند. با در نظر گرفتن محیط رقابتی فرایند نوآوری در صنعت سیکل عمر نوآوری برای تشریح فرایند نوآوری و میزان تغییر فناوری ایجاد شده است.(شکل ۱) تحلیل فرایند نوآوری در این مقاله بر اساس مفهوم سیکل نوآوری است زیرا مدل یک پایه ای را برای درک فرایند تجاری این موضوع فراهم می سازد که صنعت، نقش مهمی را در نوآوری بازی می کند زیرا نوآوری ها در امتداد بازارهای برای آنها توسعه پیدا می کند. طبق نظریه فیشر و پرای در ۱۹۸۱ زمانی که ابداعی جدید تا ۵% به بازار بالقوه کاربردی وارد می شود پایه ای قابل قبول را برای پیش بینی سرعت و نفوذ نهایی ایجاد می کند.

سیکل عمر محصول ورنون Vernon در ۱۹۶۶، (PLC) یک مدل کلاسیک است که توسعه را در قالب الگویی از جایگزینی محصول تشریح می کند. الگوی منحنی S. فازهای PLC، پراکندگی نوآوری را منعکس می کنند. پیشرفت نوآوری ها فرایند/ محصول در امتداد مراحل معرفی/ رشد / بلوغ و افت میباشد. PLC ورنون پیشرفتی از نوآوری را از نوآوری فرایند تا نوآوری محصول نشان می دهد. شکل ۲٫

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول