ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری

چکیده

اگر پروژه های ساختمانی قرار است در آینده پایدار باشند، ما باید از پایداری به عنوان معیاری برای انتخاب مفاهیم استفاده کنیم. ارزشیابی پروژه ها باید ابعاد بیشتری از ویژگی های صرف ساختمانی در نظر بگیرند. در این مقاله، مدل ارزشیابی جدید NTNU SBP ارائه می شود، که برای ارزشیابی کل موقعیت برنامه ریزی شهری شامل زیر ساخت های حمل و نقل و واحد همسایگی می باشد. این مدل دارای توان بالقوه برای کمک به افارد حرفه ای می باشد تا به نتایج بهتری در رابطه با پایداری واقعی در برنامه ریزی شهری دست یابید. استفاده ی موفقی از مدل NTNU SBP ممکن است به انتخاب های آگاهانه تری در رابطه با برنامه ریزی شهری و اجتماع پایدارتر بینجامد.

Abstract

If building projects are going to be sustainable in the future, we need to use sustainability as a criterion for choice of concepts. The evaluation of projects needs to address more aspects than just the properties of single buildings. In this paper, the new evaluation model NTNU SBPis presented, for the evaluation of the whole urban planning situationincluding the neighbourhood and the transport infrastructure. The model has the potential to help practitioners achieve better results in terms of real sustainability in urban planning. The successful use of the NTNU SBP model may lead to more conscious choices in urban planning and a more sustainable community

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول