ارزشهای اشتراکی درباره ی فرایند برنامه ریزی راهبردی پژوهشی درباره ی دانشگاههای ترکیه

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :ارزشهای اشتراکی درباره ی فرایند برنامه ریزی راهبردی پژوهشی درباره ی دانشگاههای ترکیه

چکیده

ارزشها ویژگی های خاص سازمان می باشند که شیوه ی تفکر، رفتارها و پاسخ به رویدادهای را تعیین می کنند. ارزشهای اشتراکی معیارهایی هستند که مرزهای اقدامات و تصمیمات را مشخص می کنند. همزمان، ارزشهای شرکت نشان دهنده ی کیفیت تولیدات و خدمات، عملکرد شرکت، رفتار سازمانی و هویت مشترک می باشد. این پژوهش درباره ی این است که آیا مدیران از مفهوم ارزش راهبردی در فرایند مدیریت راهبردی استفاده می کنند یا نه. بنابراین، وب سایتهای دانشگاهها که مرتبط با شورای تحصیلات تکمیلی می باشند، تحلیل شده اند. رابطه ی بین دانشگاههای دولتی و دانشگاههای خصوصی در رابطه با ارزشهای اشتراکی در نظر گرفته شده اند. در نتیجه ی تحلیل این سایتها، و با استفاده از شیوه ی تحلیل محتوا، این پژوهش به این حقیقت دست یافته است که 39 درصد از دانشگاههای خصوصی و 79 درصد از دانشگاههای دولتی ارزشهای مشترکی دارند.


Abstract

Values are the organization-specific features determining the way of thinking, behaviors and responses to the events. Corporate values are the criteria which determine the boundaries on actions and decisions. At the same time, corporate values represent the quality of products and services, company performance, organizational behavior and corporate identity. This study is about whether the managers use the concept of strategic value during the strategic management process. Therefore, websites of the universities related with Higher Education Council have been analyzed. The relationship between public universities and the private universities in terms of the corporate values has been taken into consideration. As a result of the analysis of the websites and through the method of content analysis, the study has been carried out by reaching to the fact that 39% of private universities and 79% of public universities have corporate values

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول