ارتباطات درون سازماني و رهبري رويكرد تعاملي

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :ارتباطات درون سازماني و رهبري رويكرد تعاملي

چکیده مقاله:

ازآنجایی که ارتباطات درونی سازمان و رهبری دو عنصر کلیدی دستیابی به اهداف سازمانی هستند، عوامل تعیین کننده کلیدی بهشمار می آیند و برحسب موفقیت و کارایی کنونی سازمان و موقعیت آن در آینده از اهمیت حیاتی برخوردارند. تحقیق حاضر که رابطهمیان ارتباطات درو نسازمانی و رهبری را از طریق رویکرد تعاملی بررسی می نماید، تعامل موجود را از دیدگاه رهبر و ارتباطاتدرون سازمانی ارزیابی می نماید و درصدد است تا جهت، شکل و میزان تاثیر ارتباطات درو نسازمانی و رهبری را بر یکدیگر را نشاندهد. به تعبیری، درعین حال که رهبر در راس سازمان در موقعیت تاثیرگذاری مثبت یا منفی بر سیستم ارتباطی سازمان به واسطهتصمیمات اتخاذشده است، رفتارهای وی نیز نشان می شود. همچنین، سیستم ارتباطی سازمان در جایگاه تعیین کننده ارزیابی هایرهبر و رهبری وی در موفقیت و شکست او قرار دارد؛ بنابراین، تاکید می شود که رهبر به ارتباط درو نسازمانی توجه داشته باشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول