اثر متقابل گستردگی خط خدمات قائم بر برندهای اصلی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :اثر متقابل گستردگی خط خدمات قائم بر برندهای اصلی

چکیده فارسی

هدف تحقیق: بررسی اندازه و درجۀ تأثیرگذاری، گستردگی نو¬آوری ادراک شده، کیفیت گستردگی و مشارکت مصرف کننده بر طرز برخوردهای متقابل نسبت گستردگی خط خدمات قائم جدیداً عرضه شد و بر برند اصلی هدف این مقاله می باشد.

روش تحقیق: یک بررسی تجربی با به کار ردن روش شناختی تحقیق با یک نمونه 664 نفری نمایندۀ پاسخگو از کل جمعیت مورد نظر برای تحقیق. تعداد سه پیش آزمون انجام و اجرا شدند. مدل¬سازی معادلۀ ساختاری حداقل مربعات جزئی و تجزیه و تحلیل واریانس کمک کردند که مسیرهای پیچیدۀ اسمی، تعدیل¬سازی و متغیر های تعدیل کننده، مورد آزمایش قرار گیرند.

یافته¬ها:  نوآوری گسترده و مشارکت مشتری به طور مثبت، رابطل بین گستردگی جدید و برند اصلی را تعدیل می-کنند. علاوه بر این، نوآوری ادراک شدۀ برند اصلی به طوری منفی اثر شدید نو آوری گسترده به طرز برخورد ها به سوی برند اصلی را تعدیل می کند. کیفیت ادراک شدل گستردگی فقط طرز برخوردهای متقابل را تعدیل نمی کند، بلکه بوسیلۀ گستردگی نو آوری (نو آوری گسترده) به طور جزئی تعدیل می شود.

مفاهیم/ محدودیت های تحقیق: تحقیقات بعدی باید انواع مختلف خدمات و کالاهای مصرفی را بررسی کنند تا نتایج را تعمیم دهند سایر ابعاد مشارکت نیز می توانند مورد آزمایش قرار گیرند.

 

مفاهیم کاربردی -  این تحقیق یافته های مهمی را برای مدیرانی فراهم می کند که مسؤل گستردگی یا انبساط خدمات عالی (ظریف) جدیداً ایجاد و عرضه شده هستند. هنگامی که یک گستردگی خط خدمات قائم را ارزیابی می کنند، مصرف کنندگان به طور فعالانه اطلاعات در دسترس را پردازش و پویش می کنند. بنابراین بازاریان (تاجران) باید هنگام برقراری ارتباط با کیفیت و نو اوری یک خدمات جدید مواظب باشند، زیرا هر دو عامل می توانند به مقدار چشمگیری بر طرز برخورد های متقابل نسبت به برند اصلی اثر گذار باشند.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of this paper is to examine the extent to which perceived extension innovativeness, extension quality, and consumer involvement affect reciprocal attitudes toward a newly launched vertical service line extension and the parent brand.
Design/methodology/approach – An empirical investigation using a survey methodology was conducted with a sample of 664 respondents representative of the target population. Three pre-tests were conducted. Partial least squares structural equation modeling and analysis of variance helped test the complex paths of nominal, mediating, and moderating variables.
Findings – Extension innovativeness, extension quality, and consumer involvement positively mediate the relationship between the new extension and the parent brand. In addition, parent brand perceived innovativeness negatively moderates the impact of extension innovativeness on attitudes toward the parent brand. Perceived quality of the extension does not solely mediate a reciprocal attitude but is partially mediated by extension innovativeness.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول