اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه

چکیده مقاله:

در این مطالعه تاثیر مالکیت مدیریتی در رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت در طی دوره زمانی 1390تا 1394است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه می باشد. برای اندازه گیری ارزش شرکت از بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است.برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از طبقه بندی ها توسط پالیک به نام(ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد در پژوهش حاضر نیز از مدل پالیک استفاده شده است و همچنین اندازه شرکت واهرم مالی بعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان میدهد که مالکیت مدیریتی بر عملکردسرمایه فکری و ارزش شرکت تاثیر معنادار و مثبتی دارد.و سرمایه فکری هم تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد و همچنین مالکیت مدیریتی تاثیر معنادار و مثبتی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکت دارد .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول