اثر عدالت درون سازمانی ادراکی بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :اثر عدالت درون سازمانی ادراکی  بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی

چکیده فارسی :

ادبیات مدیریت پروژه همیشه استدلال نموده که عدالت درون سازمانی محرکی کلیدی در ارائه پروژه ساختمانی موفقیت آمیز است. به نظر می رسد زمانی که افراد به عادلانه بودن معاملات بازرگانی معتقدند، بیشتر تمایل به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مثبت دارند: مانند کار هماهنگ، تلاش اختیاری، احترام به دیگران، و همکاری برای حل مشکلات. با این حال، شواهد تجربی ناچیزی در حمایت از این اظهارات وجود دارد. به منظور رسیدگی به این شکاف در دانش، نظرسنجی از 135 مشاور، پیمانکار، پیمانکار فرعی، و عرضه کننده در طی زنجیره تامین پروژه های ساختمانی صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد رفتارهای شهروندی سازمانی شرکت کنندگان در پروژه تحت تاثیر عدالت بین فردی ادراکی آنان در معاملات تجاری است. با این حال، یافته ها با نمایش تاثیرگذاری یک نوع از عدالت درون سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی پروژه بر دیگری، درک متفاوتی از پیچیدگی ها و ارتباط درونی این روابط را ارائه می دهند. نتایج نشان می دهد عدالت فردی شاخصه کلیدی در بروز رفتار های شهروندی سازمانی مثبت در پروژه های ساختمانی است و اگر مدیران پروژه، با ادب، احترام و کرامت با شرکت کنندگان در پروژه برخورد نمایند؛ عملکرد پروژه را می توانند بهبود ببخشند.

واژگان کلیدی:  عدالت درون سازمانی؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ مدیریت پروژه

چکیده انگلیسی:

Project management literature has long argued that inter-organizational justice is a key driver of successful construction project delivery. It is argued that when people believe business transactions are fair, they are more likely to exhibit positive organizational citizenship behaviors such as working harmoniously, giving discretionary effort, respecting others, and collaborating to resolve problems. However, there has been little empirical evidence to support these assertions. To address this knowledge gap, an online survey of 135 consultants, contractors, subcontractors, and suppliers from across the construction project supply chain was undertaken. The results show that project participants’ organizational citizenship behaviors are influenced by their perceived interpersonal justice in business transactions. However, the findings also offer a more nuanced understanding of the complexities and inter-connectedness of these relationships in showing how one type of inter-organizational justice acts on another in influencing project organizational citizenship behaviors. The results indicate that interpersonal justice is a key ingredient in bringing about positive organizational citizenship behaviors in construction projects and that project performance can be enhanced if project managers treat project participants with politeness, respect, and dignity.
Keywords: Inter-organizational justice; Organizational citizenship behaviors; Project management

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول