اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس

چکیده مقاله:

بازده و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققین حوزه مالی بوده است. بازده اصلی ترین حوزه تصمیم گیری برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد. در این راستا عوامل متعددی وجود دارد که در این مقاله تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر روی بازده در بین شرکتهای بورس اوراق بهادر تهران بررسی می گردد. برای این منظور به بررسی×شرکت×های×پذیرفته×شده در×بورس×اوراق×بهادار×تهران×طی یک دوره 6 ×ساله×از سال×1390 تا1395 × و×نمونه×ای×شامل×149×شرکت×انتخاب شده است.×داده×ها×با×استفاده×از×صورت×های مالی،×گزارش×های×هییت×مدیره×و×گزارش×های×حسابرسی×سالانه×و× همچنین×گزارش های تهیه شده×توسط بورس×اوراق×بهادار×گردآوری×شده×است× پس×از×استخراج×داده×ها×از×بانک×اطلاعاتی×ره×آورد×نوین×و×انجام محاسبات×اولیه×درارتباط×با متغیرها و پردازش×اولیه×اطلاعات بااستفاده×ازنرم افزار×اکسل،×آزمون×فرضیات تحقیق×به×کمک×نرم×افزار×Eviews 10انجام×گرفته×است× این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر شیوه و ماهیت کار توصیفی است. نتایج×تحقیق×نشان×می×دهد×که×ارتباط×معنادار منفی بین×اهرم×مالی×و ×بازده×سهام×وهمچنین ×بین× اندازه×بازار×و×بازده×سهام×وجود×دارد

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول