پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی کوهسار

توضیحات محصول

فهرست

خلاصه شركت:
مالكيت شركت:
خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري جهت راه اندازي شركت:
مكان شركت وتسهيلات آن:
خدمات شركت:
مقايسه رقابتي:
زمينه ها وامكانات فروش:
نحوه اجراي فعاليت يا ارائه خدمات:
تكنولوژي:
خدمات آينده
خلاصه تجزهي وتحليل بازار:
بخش بندي بازار:
پيش بيني فروش:
سود وزيان ساليانه به قرار زير است:
نقطه سربه سر شركت به قرار زير است:
تيم مديريتي:
كمبود هاي مديريتي:
جدول شماره 3-2 حدود بازتركيبات شيميايي آب معدني
تركيبات زير در آب معدني مجاز نمي باشد:
قيمت داخلي وجهان محصول
6-1 موارد مصرف و كاربرد
7-1 كالاي جايگزيني
8-1 اهميت استراتژيكي كالا در دنيا
جدول(4-2) تراز متوسط سالانه چرخه آب در دره ها واقيانوس ها (ميليارد متر مكعب)
جدول شماره (5-2) مقايسه از متوسط چرخه آب قاره ها كره زمين وايران
جدول شماره 4-تعداد منابع آب زيرزميني( چاه-چشمه-قنات) در حوزه هاي آبريز اصلي كل كشور طي پنج سال 77/66
(جدول شماره 6-2) ميزان تخليه منابع آب زير زميني( چاه،چشمه، قنات) در پايان هر سال آبي
جدول شماره 7-2 مقايسه جريان سطحي پنج سال اخير در حوزه هاي آبريز اصلي كشور و مقايسه آن با 26 سال گذشته
جدول شماره (14-2) ليست طرحهاي آبمعدني در كشور
9-1 كشورهاي عمده توليد كننده ومصرف كننده محصول
جدول شماره (9-2) ميزان توليد آب معدني در جهان
وضعيت عرضه وتقاضا
1-2 بررسي ظرفيت بهره برداري وروند توليد از آغاز برنامه اول تاكنون ميزان توليد آب جدول زير ميزان صادرات ومصرف داخلي آب معدني و جمع كل توليد را در طي سالهاي 76-70 نشاني مي دهد.
جدول شماره (11-2)
واحدهاي توليد آب معدني
جدول شماره (12-2)
ظرفيت طرحهاي در حال راه اندازي
2-2بررسي وضعيت طرحهاي در دست اجرا
جدول شماره (13-2) ميزان پراكنش طرح ها آب معدني در سطح كشور
3-2بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه اول
4-2 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه اول

5-2بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه اول اقتصادي كشور وامكان توسعه صادران آن
6-2 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه سوم
3-بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد وعرضه محصول در كشور ومقايسه آن با ديگر كشورها
آماده سازي و سالم سازي آب
مرحله دوم:پركردن آب در بطري
بخش دوم-توليد بطري
4)تعيين نقاط قوت وضعف تكنولوژي هاي مرسوم به شكل اجمالي
5)بررسي وتعيين حداقل ظرفيت اقتصادي-حجم سرمايه گذاري طرح
1ـآب معدني:
2-گرانول PET:
3-در بطري:
4-برچسب:
5-پلاستيك شيرينگ:
جدول زير ميزان تعداد،منبع تامين وقيمت مواد اوليه عمده مصرفي را نشان ميدهد.
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تامين نيروي انساني وتعداد اشتغال
جدول شماره (16-2) نيروي انساني مورد نياز طرح

 

خلاصه شركت:

اين شركت در سال 1381 تاسيس گرديده است . شركت فوق در پي آن است كه توليد آب معدني وخدمات رساني آن را مدنظر قرار دهد.

اضداد و اعضاي شركت عبارتند از:

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول