مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد

توضیحات محصول

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكيده                                   7

فصل اول: كليات تحقيق                            8

مقدمه                                   10

بيان مساله                              12

اهداف تحقيق                                 13

فرضيه تحقيق                                 14

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                     16

تعريف اعتياد                                17

اختلالهاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي             18

تعريف افسردگي                           21

شكل گيري افسردگي در جريان تحول                  23

افسردگي هاي دوره اول كودكي                  24

افسردگي اتكايي                          25

بي حالتي خلقي                               28

افسردگي هاي زودرس ديگر                      29

افسردگي در خلال دوره ها دوم و سوم كودكي          34

نشانه هايي كه مستقيما به افسردگي وابسته اند                 35

نشانه هاي وابسته به رنج افسرده دار                  36

رفتار هاي معادل افسردگي                         38

واكنش اضطرابي افسرده دار                        40

افسردگي متبني بر احساس رها شدگي                     42

فراواني افسردگي در خلال تحول                     44

گسترده افسردگي مهار                         50

اختلالات شخصيت                            56

نظامهاي راج طبقه بندي                       57

اختلالات مربوط به محور I                       60

اختلالات شخصيت                            66

خطرات و مزاياي تشخيص و طبقه بندي                68

خطاي تشخيص                          71

سوالات فصل پنجم                          75

فرايند سيگاري شدن                           79

اعتياد به الكل                              81

روشهاي پيشگيري از الكلسيم                       82

پيشگيري و جلوگيري از سو مصرف                    83

واژه اعتياد در فرهنگ ايران                      84

علتهاي اعتياد                               90

خانواده افراد معتاد                             91

دوستان و اوقات فراغت                        95

عوامل سياسي                                 96

پيشگيري از اعتياد                           97

فصل سوم : روش تحقيق                         100

جامعه مورد مطالعه                           101

ابزار اندازه گيري تحقيق                         102

روش تحقيق                               103

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داري               104

جدول 1-4 نمرات خام آزمونيها از ويژگيهاي شخصيتي      105

جدول 3-4 مقايسه پارانويا در بين دانشجويان               108

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                     112

بحث و نتيجه گيري                            113

پيشنهادات                               115

محدوديت ها                              116

منابع و ماخذ                                117

                                               

چکیده:

هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان ورودی 84 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده مقایسه افسردگی و اسکیزو فرنی – ضعف روانی و پارانویا – در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان رشته برق و مکانیک که در سال 84 مشغول به تحصیل هستند . که از بین 1200 نفر طبق امار بخش کامپوتر دانشگاه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه    بر روی انها اجرا گردیده و جهت ازمون فرضیه ها تحقیق از روش اماری  متغییرمستقل در سطح امار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست امده  حاکی از ان است که بین افسردگی ، اسکیزو فرنی و پارانویا و ضعف روانی دانش جویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری ان برابر  است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول