نوبت یک مرکز نگهداری با آرایش MMCM در مدل کیفی اقتصادی تولید با خرابی های تصادفی و تعمیر ماشین آلات

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :نوبت یک مرکز نگهداری با آرایش MMCM در مدل کیفی اقتصادی تولید با خرابی های تصادفی و تعمیر ماشین آلات

چکیده:

این مقاله سیستم تولیدی را مطرح می کند که در آن m تولید ماشین های یکسان محصولات غیر یکسان در میزان تولید است. محصولات تولید شده درسوی دیگر در نرخ ویژه تقاضا مصرف می شوند. ماشین ها ممکن است با نواقص ناخواسته رو به رو شوند. ماشین ها با توجه به توزیع پواسون با نرخ برابر از کار می افتند و و ماشین های از کار افتاده برای تعمیر به مرکز تعمیر فرستاده می شوند که بصورت سرویس کاران یا خدمات دهندگان C در نظر گرفته می شود. با این وجود تعداد ماشین ها بیشتر از سرویسکاران است m>c. به همین دلیل اگر تعداد ماشین های از کار افتاده بیش از تعداد سرویسکاران باشد ، ماشین ها باید برای تعمیر در نوبت قرار گیرند. ماشین ها برای تعمیر در نوبت قرار می گیرند و منظور از نوبت FCFS می باشد. نوبت سیستم از نوع M/M/c/m دارد. اگر ماشین ها ضمن فرایند تولید از کار بیفتند ، کمبود بوجود خواهد آمد. این مسئله برای مشاهده یک سیکل چرخه برای ماشین ها و خدمات دهندگان به گونه ای در نظر گرفته می شود که هزینه ها به حداقل برسند. برای این منظور ، توزیع زمان انتظار برای ماشین ها در مرکز عمیر و نگهداری محاسبه شده و تابع هزینه شکل می گیرد. تندترین شیب نزول و روش های جستجوی مستقیم در این کار بمنظور مشاهده چرخه بهینه تولید و سرویسکاران نگهداری و تعمیر به ترتیب مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های بیان شده با استفاده از مثال مقایسه بررسی می گردند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول