نوام سیستم مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل رسانه های خبری

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :نوام سیستم مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل رسانه های خبری

چکیده

مانوام را،که یک پلت فرم یکپارچه برای نظارت وتجزیه وتحلیل محتوایرسانه های خبری است ارائه می کنیم. نوام سیستم مدیریت داده هادرپشت برنامه های مختلف ومطالعات علمی باهدف مدلسازی حوزه رسانه است. این سیستم برای رسیدگی به این نیازدرجامعهAIبرایسیستم عاملهای یک هدرآن فنآوریهای مختلفAIبهصورت مجتمع هستندودرجهان واقعی مستقرشده اند درنظرگرفته شدها ست.

اینترکیب یکپایگاه داده رابطهای (DB) بافنآوریAI مدرن،ازجمله داده کاوی،یادگیری ماشین وپردازش زبان طبیعی است. این فنآوری ها که در یک معماری قوی،توزیع شده ازماژولهای همکاری سازمانیافته،برای جمعیت وحاشیه نویسیDBاستفاده میشود. نوامده هامیلیون ازاخباردرزبانهای متعدد را مدیریت،و به طورخودکارآنهارابه منظورفعال کردن نمایشبراساس خصوصیات معنایی حاشیه نویسی می کند. این سیستم همچنین شامل یک رابطکاربرواحدویکپارچه برای تعامل باماژولهای مختلف است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول