معماری قطعی و بسیار پایا برای شبکه پردازش ایستگاه فرعی هوشمند بر اساس توپولوژی تار عنکبوتی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :معماری قطعی و بسیار پایا برای شبکه پردازش ایستگاه فرعی هوشمند بر اساس توپولوژی تار عنکبوتی

چکیده فارسی :

شبکه ارتباطات سطح پردازش بسیار پایا و قطعی جهت تضمین کنترل سویچ حفاظتی و کسب داده های سیستم های اتوماسیون ایستگاه فرعی (SAS) مورد نیاز هستند چرا که شامل تجهیزات اولیه مهم در ایستگاه های فرعی هوشمند هستند.

معماری تار عنکبوتی، یک توپولوژی شبکه ارتباطاتی ساختگی بر اساس تار عنکبوتی می باشد. این تحقیق، معماری های شبکه دو گانه و منفرد جدیدی را برای شبکه سطح پردازش طراحی می کند که با توجه به ایستگاه فرعی هوشمند D2-1 بر اساس معماری تار عنکبوتی طبیعی است و شامل مشخصات سازه ای می باشد که توسط شبیه سازی عددی و نظریه پایایی بررسی شده است. به منظور شرح توانایی انجام شبکه سطح پردازش بر اساس معماری تار عنکبوتی، تحلیل درخت خطا (FTA) جهت ارزیابی پایایی معماری نوین تار عنکبوتی و دیگر معماری های مرسوم، استفاده می شود. OPNET Modeler جهت شبیه سازی ارتباطات پیامی در معماری تار عنکبوتی استفاده می شود که در آن جا تاخیر زمان سرهم پیوسته جهت تطبیق با IEC 61850 مورد نیاز است. نتایج تحلیل نظری و شبیه سازی نشان می دهد که شبکه سطح پردازش بر اساس معماری تار عنکبوتی، پایایی و قطعیت مطلوبی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی : معماری تار عنکبوتی ، قطعیت ، تحلیل درخت خطا ، مدلر OPNET ، شبکه سطح پردازش ، پایایی ، ایستگاه فرعی هوشمند

چکیده انگلیسی:

A highly reliable and deterministic process-level communication network is required to guarantee the protection switch control and data acquisition of substation automation systems (SASs), as it involves the important primary equipment in smart substations. The cobweb architecture is an artificial communication network topology based on cobwebs as they occur in nature. This study designs novel single- and dual-network architectures for process-level network for D2–1 typical smart substation based on the architecture of natural cobweb, which has structural properties that have been studied by numerical simulation and reliability theory. To demonstrate the feasibility of the process-level network based on cobweb architecture, fault tree analysis (FTA) is used to assess the reliability of the novel cobweb architecture and other traditional architectures. OPNET Modeler is used to simulate the message communication in the cobweb architecture, where the end-to-end time delay needs to conform to IEC 61850. The results of the theoretical analysis and simulation indicate that a process-level network based on cobweb architecture exhibits excellent reliability and determinacy.
Index Terms—Cobweb architecture , determinacy , fault-tree analysis , OPNET modeler , process-level network , reliability , smart substation.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول