مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر روانشناسي و معماري

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چكيده......................................... 1

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه......................................... 3

موضوع تحقيق................................... 4

مساله‌هاي تحقيق................................ 5

هدف و اهميت تحقيق............................. 5

فرضيه تحقيق................................... 7

مشخص كردن متغيرها............................. 7

تعريف مفاهيم و اصطلاحات........................ 8

فصل دوم: ادبيات تحقيق

تاريخچه و تعريف.............................. 11

شكل‌گيري شخصيت................................ 13

عوامل ارثي................................... 14

عوامل محيطي.................................. 15

نظريه‌هاي شخصيت............................... 21

نظريه روان پويايي............................ 21

عنوان                                       صفحه

ارزيابي...................................... 24

نظريه صفات................................... 26

نظريه يادگيري................................ 30

نظريه پديدار شناختي.......................... 34

ديدگاهي در مورد ديدگاهها..................... 40

ارزيابي شخصيت................................ 41

طبقه‌بندي آزمونها............................. 42

انواع آزمونها................................ 46

فصل سوم: روش تحقيق

روش و نوع تحقيق.............................. 50

جامعه تحقيق.................................. 51

نمونه و روش نمونه‌گيري........................ 51

ابزار تحقيق.................................. 52

روش اجرا..................................... 53

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

جدول خي دو................................... 57

تفسير........................................ 59

عنوان                                       صفحه

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتيجه‌گيري

خلاصه بحث..................................... 61

محدوديتها و مشكلات............................ 62

پيشنهادات.................................... 63

فهرست منابع.................................. 64

پيوست نمونه پرسشنامه اجرا شده................ 67

 

چكيده

موضوع تحقيق حاضر عبارت است از مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر، روانشناسي، معماري. فرض تحقيق نيز عبارت است از اينكه بين ويژگيهاي كامپيوتر، روانشناسي، معماري رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامي دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته‌هاي كامپيوتر، روانشناسي و در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن است، و نمونه تحقيق از هر گروه تحصيلي به تعداد 30 نفر انتخاب شده كه مجموعاً 90 نفر مي‌باشند. ابزار مورد استفاده آزمون شخصيت آيزنك است بر طبق استف اده از روش آماري جدول خي2 فرض تحقيق شد بدين معني كه دانشجويان هر رشته ويژگيهاي شخصيتي خاصي دارند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول