مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر

توضیحات محصول

فهرست

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول: بيان موضوع تحقيق             7     

مقدمه                                 8                                                                                      

بيان مسئله                            10                                                                               

فرضيه                                 11         

اهداف تحقيق                           12

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق        14                                             

تعريف اضطراب                          16  

تشخيص باليني اضطراب                    18      

توصيف اختلالهاي اضطرابي                                       22   

جدول 1-7 نشانه هاي وحشت زدگي درد ( DSM-IV)   24                       

جدول 2-7 خلاصه سنجشي اختلال وحشت زدگي   26                           

گذر هراسي                             27

جدول 3-7 خلاصه سنجش گذر هراسي          28                                         

جدول 4-7 ملاكهاي تشخيص هراس اجتماعي براساس ( DSM-IV) 29 

اختلال اضطراب فراگير                   31

مشكل ترسهاي مقاوم و اضطراب فراگير     33                                           

باز آموزي تنفس                        34

مشكلات مرتبط بارم ناكافي               35                                                          

مهار كردن اضطراب كنترل و پيش بيني پذيري     37                               

تفكيك ترس از اضطراب                   39

مولفه هاي رفتاري اضطراب               40                                                         

 اهداف بلند مدت                       41

ملاحظه هاي درماني                      42

اختلال اضطرابي ناشي از مواد            43                                                       

اختلال اضطراب – افسردگي مختلط          44                                               

درمان دارويي                          46                                                                             

فصل سوم: روش اجرايي پژوهش             47                                               

تعيين و تعريف جامعه                   48                                                                  

ابزار اندازگيري در تحقيق              49                                                              

دستور اجراي پرسشنامه                  50                                                           

طرح پژوهش                             51                                                                             

فصل چهارم: تجزيه و تحليل نتايج        54                                            

آمار بدست آمده از آزمون كتل دانشجويان پسر   55                           

جدول 4-1 نمرات خام آزمونهاي دو گروه پسران       57                       

جدول 2-3 مقايسه اضطراب در بين دختران و پسران        59                 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري            60                                                 

نتيجه گيري                            61                                                                             

محدوديت ها                            62                                                                            

پيشنهادات                             62                                                                                

ضمائم                                 63                                                                                      

منابع                                 64                                                                                                    

پاسخگويي                              65                                                                                

فصل اول

بيان موضوع تحقيق

مقدمه :

اضطراب يكي از شايعترين اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن اضطراب مي باشد.

اگر چه اضطراب و دلهره از زمان هاي گذشته به عنوان يكي از اختلالات عمده شناخته شده است. با اين وجود تنها چند دهه اخير به عنوان يك مسئله جدي مورد توجه روان پزشكان و روان شناسان و ديگر دست اندر كاران بيمارهاي رواني قرار گرفته است .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول