طرح تصمیم برای محاسبه توده ای تحت شرایط محدویت خدمات قراردادی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :طرح تصمیم برای محاسبه توده ای تحت شرایط محدویت خدمات قراردادی

مختصری از مقاله :

بامعرفی نمونه های مکانی اخیر درتوده محاسبه ارتجاعی آمازون کاربران می توانند برای منابع مقادیر پیشنهاد کنند ودرنتیجه توازن قابلیت اطمینان را دربرابر هزینه های پولی را کنترل کنند.یک چالش بحرانی تعیین مقدارپیشنهاد می باشد که هزینه های پولی برای یک کاربر را کاهش می دهد .(بعنوان مثال، قابلیت دسترسی به منابع کافی برای تکمیل یک محاسبه ظرف یک فرجه مطلوب)
یک مدل احتمالی برای بهینه سازی هزینه های پولی ،عملکرد،واعتباروشرایط دینامیکی ونیازهای درخواست شده کاربرپیشنهاد می کنیم .بااستفاده از اثرات مقادیر نمونه واقعی ومدل های حجم کار ما مدل مان را ارزیابی می کنیم ونشان می دهیم که چگونه کاربران باید به طور مطلوب  درنمونه های مکانی برای به دست آوردن نتایج باسطوح مطلوب اطمینان مقدار پیشنهاد کنند.

چکیده انگلیسی مقاله :

With the recent introduction of Spot Instances in the Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), users can bid for resources and thus control the balance of reliability versus monetary costs. A critical challenge is to determine bid prices that minimize monetary costs for a user while meeting Service Level Agreement (SLA) constraints (for example, sufficient resource availability to complete a computation within a desired deadline). We propose a probabilistic model for the optimization of monetary costs, performance, and reliability, given user and application requirements and dynamic conditions. Using real instance price traces and workload models, we evaluate our model and demonstrate how users should bid optimally on Spot Instances to reach different objectives with desired levels of confidence.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول