دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته

چکیده فارسی :

اغلب دیده شده است که رفتار رهبران خودکامه بر روحیه و عملکرد تیم تاثیر منفی دارد. با این حال،نظریه سلسله مراتبی اجتماعی نشان می دهد که رهبری خودکامه نیز ممکن است تاثیر مثبت بر روحیه داشته و عملکرداز طریق  ایجاد یک حالت روانی جذاب در یک حالت سلسله مراتبی یک پیش بینی مناسب  و امنیت را به دنبال داشته باشد. در ارتباط با این موضوع می توان گفت که رهبری استبدادی می تواند امنیت روانی  تیم را پرورش دهد و این زمانی است که اعضاء سلسله مراتب را  در تیم بپذیرند. در تضاد با این موضوع می توان گفت که زمانی که اعضا در چالش با سلسله مراتب موجود در سازمان می باشند، و در مبارزات بین تیمی شرکت می کنند، رهبران خودکامه با تمام  توان متمرکز بر اعضاء تیم خود خواهند بود. این منجر به ناامیدی و صدمه به امنیت و عملکرد روانی می شود. ما برای حمایت از این ایده ها در یک مطالعه در بین 60 مجموعه خرده فروشی که شامل 225 کارمند و مدیر بوده است، اقدام نمودیم. که فعالیت آنها در رابطه با خدمات مالی می باشد. بر این اساس ،انتظار می رود که زمانی که قدرت تیم کم باشد، رهبری استبدادی تاثیر مثبتی بر امنیت روانی تیم خواهد داشت و در نتیجه به طور غیرمستقیم کارایی تیم مثبت خواهد شد. هنگامی که قدرت تنشی گروه بالا باشد، رهبری خودکامه ارتباط منفی را با امنیت روانی تیم داشته و در نتیجه به طور غیرمستقیم تاثیر منفی بر عملکرد تیم خواهد داشت. اینها اثراتی هستند که باید در هنگام کنترل رهبری باید در نظر داشت.

کلمات کلیدی: رهبری خودکامه ، جنگ قدرت ، امنیت روانی تیم ، عملکرد تیم

چکیده انگلیسی:

Autocratic leader behavior is often seen as negative for team morale and performance. However, theories on social hierarchy suggest that autocratic leadership may also positively affect morale and performance through the creation of a psychologically appealing, hierarchically-ordered environment of predictability and security. We propose that autocratic leadership can foster team psychological safety when team members accept the hierarchy within the team. In contrast, when members challenge the hierarchy and engage in intrateam power struggles, autocratic leaders’ centralizing power behaviors will clash with team members’ competition for power and frustrate members, impairing psychological safety and performance. We find support for these ideas in a study of 60 retail outlets (225 employees and their managers) in the financial services industry. As expected,when team power struggles were low, autocratic leadership was positively related to team psychological safety, and thereby indirectly positively related to team performance.When team power struggles were high, autocratic leadership was negatively related to team psychological safety and thereby indirectly negatively related to team performance. These effects were also found when controlling for leader consideration.

Keywords: Autocratic leadership , Power struggles , Team psychological safety , Team performance

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول