تشخيص توزيع مركز يجریان گاز در انفجار كوره بر اساس پردازش تصوير مادون قرمز

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تشخيص توزيع مركز يجریان گاز در انفجار كوره بر اساس پردازش تصوير مادون قرمز

چکیده فارسی :

براي بررسي كردن مسائل مربوط به سختي تشخيص درست ويژگي هاي توزيع مركز جريان گاز در دهانه انفجار كوره، و تشخيص ارتباط بين توزيع مركز جريان گاز و نرخ بهره بردار گاز، يك روش تشخيص خصوصيت هاي توزيع مركز جريان گاز در انفجار كوره بر اساس پردازش تصاوير مادون قرمز ارائه شده است و ويژگي هاي توزيع مركز جريان گاز انفجار كوره ارائه شده است و نرخ هاي بهره برداري گاز توسط خوشه بندي C-mens  فازي و روش هاي آماري طبقه بندي مي شوند. مفهموم انحراف مركز جريان گاز معرفي شده است. نتايج نشان مي دهد كه زماني كه درصد مركز جريان گاز بدون انحراف به %85 ميرسد، نرخ بهره برداري انفجار كوره گاز به %41 ميرسد. زماني كه درصد مركز جريان گاز بدون انحراف به %50 ميرسد ، نرخ بهره برداري گاز در درجه ي اول، نرخ بهره برداري مركز گاز مي باشد و ارتباط مثبتي با درجه ي انحراف بدون مركز دارد. زماني كه درصد مركز جريان گاز بدون انحراف به زير %50 برسد، اما مجموع درصد مركز جريان گاز بدون انحراف و مركز جريان گاز با اندكي انحراف به %86 برسد ، نرخ بهره برداري گاز هم به مركز و هم به مرز ها بستگي دارد و در درجه ي اول نرخ بهره برداري لبه ي گاز مي باشد. روش ارائه شده توانايي تشخيص صحيح و موثر توزيع مركز جريان گاز، ارتباط بين آن و نرخ بهره برداري گاز و فراهم آوردن گواهي در زمينه ي مورد علاقه ي كنترل انفجار كوره ی آنلاين را دارد.

چکیده انگلیسی:

To address the problems about the difficulty in accurate recognition of distribution features of gas flow center at blast furnace throat and determine the relationship between gas flow center distribution and gas utilization rate, a method for recognizing distribution features of blast furnace gas flow center was proposed based on infrared image processing, and distribution features of blast furnace gas flow center and corresponding gas utilization rates were categorized by using fuzzy C-means clustering and statistical methods. A concept of gas flow center offset was introduced. The results showed that, when the percentage of gas flow center without offset exceeded 85%, the average blast furnace gas utilization rate was as high as 41%; when the percentage of gas flow center without offset exceeded 50%, the gas utilization rate was primarily the center gas utilization rate, and exhibited a positive correlation with no center offset degree; when the percentage of gas flow center without offset was below 50% but the sum of the percentage of gas flow center without offset and that of gas flow center with small offset exceeded 86%, the gas utilization rate depended on both the center and the edges, and was primarily the edge gas utilization rate. The method proposed was able to accurately and effectively recognize gas flow center distribution state and the relationship between it and gas utilization rate, providing evidence in favor of on-line blast furnace control.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول