پروژه مالی بانک رفــاه کــارگــران

توضیحات محصول

فصل اول : آشنايي با بانک رفاه

تاريخچة بانكداري در ايران

بانك شاهي ايران

تاريخچة بانك رفاه كارگران

معرفي بانك رفاه كارگران

بانك استقراضي ايران

چارت سازماني

تسهيلات ارزي و صادراتي بانك رفاه

مبلغ تسهيلات

مدت بازپرداخت تسهيلات

نرخ تسهيلات

وثايق

نحوه اعطاي تسهيلات

اعمال نظارت بانك

ارائه مدارك مربوطه به صادرات انجام شده

بازپرداخت

توضيحات

مبلغ تسهيلات

مدت بازپرداخت تسهيلات

وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات

بازپرداخت

نوع تسهيلات

سقف فردي تسهيلات

كارمزد تعهد

نرخ سود تسهيلات

دوره بازپراخت

عقد قرارداد وثايق

انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه

انواع سپرده‌هاي بانكي

سپرده‌هاي قرض‌الحسنه

انواع حسابهاي قرض‌الحسنه پس‌انداز

حساب جاري دومنظوره

حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار

حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي

حساب سپرده كوتاه‌مدت ويژه

حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت

سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار قابل تقسيم

شرايط تعيين سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت

انواع تسهيلات بانك رفاه

سايرخدمات بانك رفاه

كارت اعتباري ارزي (Business Card)

صندوق اجاره‌اي هوشمند

چك بر

سيستم پست صوتي

بيداربانك

رفاه چك

چك‌بانكي بين بانكها( چك رمزدار):

خدمات ارزي

حواله

ايجاد تسهيلات ويژه براي سازمانها و مؤسسات

دريافت وجوه قبوض برق از طريق حساب بانكي مشتري( بصورت غيرحضوري)

 

فصل دوم : ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته حسابداری

انواع واحدهاي مربوط به حسابداري

حسابرسي

انواع حسابرسان

وظايف سازمان حسابرسي

حسابداري دولتي

خصوصيات حسابداري دولتي

اصول كلي حسابداري دولتي

حسابداري بودجه

تهيه و تنظيم بودجه در بانك

مسئول بودجه بانك

حسابداري مالي

حسابداري مديريت

انواع حسابهاي مورد استفاده

هزینه ها :

پرداخت هزينه‌

حسابهاي انتظامي

تنخواه‌گردان

ميزان تنخواه‌گردان حسابداري

سپرده

حساب بستانكاران

حواله(عهده شعبه‌ها)

نقطه سر‌به‌سر

نقش حسابداران در برنامه‌ريزي و ارزيابي نتايج

برنامه‌هاي جاري و برنامه‌هاي در دست اقدام

انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري

صورت مغايرات بانكي

 

فصل سوم : دفاتر و ثبت های حسابداری

انواع دفاتر مورد استفاده در حسابداري

دفتر روزنامه

دفتر كل

دفاتر معين و حسابهاي كنترل

دفتردارايي

دفتر كپيه

دفتر روزنامة دريافتهاي نقدي

دفتر روزنامه پرداخت‌هاي نقدي

ثبت هاي حسابداري

ثبت عمليات مربوط به تنخواه‌گردان

ثبت عمليات مربوط به سپرده

بستن حسابهاي سپرده

كاربرد سرفصلهاي حسابهاي انتظامي

بستن حسابها در پايان سال

حسابهاي سنواتي

فرم‌‌هاي مورد استفاده در حسابداري

پيشنهادات و انتقادات

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول