بررسی محدوده ماکزیمم موثر بر پایگاه داده های فضایی دور با استفاده از جستجوی Kامین همسایه نزدیک

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بررسی محدوده ماکزیمم موثر بر پایگاه داده های فضایی دور با استفاده از جستجوی Kامین همسایه نزدیک

چکیده مقاله:

در این پژوهش تلاش شده است تا الگوریتمی مبتنی بر k نزدیکترین همسایه برای دستهبندی چند برچسبی ارائه شود. ابتدا مروری خواهد شد بر یادگیری چند برچسبی ) Multi-Label Learning ( و اینکه چرا به این دسته از الگوریتمهای یادگیرینیاز وجود دارد. همچنین مثالهایی از مسائلی که با استفاده از این نوع یادگیری و دستهبندی حل میشوند ذکر خواهد شد. در ادامهی بحث الگوریتم اصلی این مقاله توضیح داده خواهد شد. این الگوریتم با نام اختصاری ML-kNN نامگذاری شده است و به معنای k نزدیکترین همسایهی چند برچسبی ) Multi-Label k-Nearest Neighbor ( میباشد. سپس آزمایشات حاصل ازاجرای این الگوریتم و مقایسهی آن با سایر الگوریتمهای موجود در زمینهی دستهبندی دادههای چند برچسبی مورد بررسی قرار میگیرد و در انتها نیز نتایج حاصل بیان خواهد شد

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول