بررسی الگوه های دوره ای غیرهمزمان (اسنکرون) در اطلاعات سری زمانی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده:بررسی الگوه های دوره ای غیرهمزمان (اسنکرون) در اطلاعات سری زمانی

چکیده فارسی :

بازیابی دوره ای اطلاعات سری زمانی به عنوان یک مسئله چالش انگیز می باشد که دارای اهمیت زیادی در بسیاری از کاربردها می باشد.اکثر فعالیت های پیشین تمرکز خود را بر روی بررسی الگوه های دوره ای غیرهمزمان قرار داده و حضور الگوه های تغییر یافته را به دلیل مداخله مشکلات تصادفی مد نظر قرار نمی دهد. در این مقاله , ما یک مدل انعطاف پذیرتری را در ارتباط با الگوه های نامتقارن دوره ای مطرح می کنیم که تنها در این توالی مد نظر قرار گرفته و وقوع آن ها به دلیل وجود این اختلافات انتقال می یابد.دو پارامتر یعنی  و  به کار گرفته می شوند تا به تعیین حداقل تعداد تکرارها که در هر بخش مربوط به وقوع این الگوه ها روی می دهد  و حداکثر این موارد که باعث ایجاد یک توزیع بین این دو بخش های متوالی می گردد , بپردازد. برای جبران کردن این دو مورد , بلندترین توالی مربوط به این الگوه ها برگشت داده می شود.یک الگوریتم دو مرحله ای طراحی می گردد تا در ابتدا به ایجاد پتانسیل های دوره ای توسط فرایندهای فاصله محور گشته که توسط یک رویکرد تکراری برای کسب و تایید الگوه های کاندیدا و مد نظر قرار دادن یک توالی بلند مدت , دنبال می گردد. ما همچنین نشان می دهیم که این الگوریتم نه تنها پیچیدگی های زمانی خطی را با توجه به طول این توالی ها ایجاد می کند بلکه یک کارایی فاصله ای را ایجاد می کند.

کلمات کلیدی : الگوهای دوره ای غیرهمزمان , روش های بخش محور , دوره ای بودن بخشی.

چکیده انگلیسی:

Periodicy detection in time series data is a challenging problem of great importance in many applications. Most previous work focused on mining synchronous periodic patterns and did not recognize misaligned presence of a pattern due to the intervention of random noise. In this paper, we propose a more flexible model of asynchronous periodic pattern that may be present only within a subsequence and whose occurrences may be shifted due to disturbance. Two parameters minrepand maxdis are employed to specify the minimum number of repetitions that is required within each segment of non-disrupted pattern occurrences and the maximum allowed disturbance between any two successive valid segments. Upon satisfying these two requirements, the longest valid subsequence of a pattern is returned. A two phase algorithm is devised to first generate potential periods by distance-based pruning followed by an iterative procedure to derive and validate candidate patterns and locate the longest valid subsequence. We also show that this algorithm can not only provide linear time complexity with respect to the length of the sequence but also achieve space efficiency. 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول