بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMmp

توضیحات محصول

چكيده تحقيق:

در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.

 

 فهرست مطالب

فصل اول

1-1:مقدمه.........................

1-2: موضوع پژوهش..................

1-3: هدف پژوهش....................

1-4:فايده واهميت پژوهش............

1-5: فرضيه هاي پژوهش..............

1-6:تعريف عملياتي متغيرها.........

فصل دوم:

پيشينه پژوهش......................

الف:مباني نظري....................

ب:تحقيقات انجام شده...............

فصل سوم:

3-1: مقدمه........................

3-2:جامع آماري....................

3-3: نمونه و روش نمونه گيري.......

3-4:ابزار اندازه گيري.............

3-5:روش آماري.....................

فصل چهارم:

تحليل داده ها.....................

فصل پنجم:

5-1: بحث و نتيجه گيري.............

5-2:محدوديت هاي تحقيق.............

5-3:پيشنهادات تحقيق...............

5-4: خلاصه تحقيق...................

منابع:

پيوست:............................

آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)

 

 

 

 

فصل اول

1-1:مقدمه

1-2:موضوع پژوهش

1-3:هدف پژوهش

1-4:فايد و اهميت پژوهش

1-5:فرضيه هاي پژوهش

1-6:تعريف عملياتي متغيرها

 

1-1:مقدمه

بي ترديد ميتوان گفت يكي از رايج ترين مفاهيم روان شناسي در ميان همگان شخصيت است. چنانكه با اندكي توجه در صحبت هاي روزمره متوجه فراواني كاربرد اين مفهوم مي شويم. كاربردهايي كه براساس معاني وتعابير مختلف قرار دارند گاه دلالت بر صفات و ويژگي هاي بارز افراد اعم از مثبت معمولي و منفي مي نمانيد و گاه نشاندهنده مقام و مهارت هاي اجتماعي هستند.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول