الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانه

توضیحات محصول

مقدمه مقاله:الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانه

چکیده فارسی:

استفاده از شبکه های حسگر  بی سیم در اتوماسیون خانگی (WSNHA) به دلیل خصوصیات خود تنظیمی  دقت تراکنش بالا، هزینه کم، و پتانسیل هایی برای بکارگیری سریعف جذاب می باشند. اگرچه الگوریتم مسیریابی AODVjr در IEEE 802.15.4/ زیگبی  و الگوریتم های مسیریابی دیگر برای شبکه های حسگر  بی سیم طراحی شده است، تمام آن ها برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی WSNHA)) مناسب نمی باشد. در این مقاله، ما یک الگوریتم مسیریابی منطقی بر مبنای موقعیت برای شبکه های حسگر  بی سیم را برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی WSNHA)) به نام WSNHA-LBAR مطرح می کنیم. این الگوریتم، سیل کشف مسیر  را برای نواحی درخواستی مخروطی شکل محدود کرده، که مسیرهای بالاسری را کاهش داده و مشکلات مربوط به طغیان پیام ها را کمتر می کند. این الگوریتم همچنین به صورت اتوماتیک اندازه نواحی درخواستی را با استفاده از الگوریتم خود تطبیقی بر اساس قضیه بیزی ساماندهی می کند. این الگوریتم، شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی (WSNHA-LBAR) را نسبت به تغییرات وضعیت شبکه سازگارتر کرده و برای اجرا آسان تر می کند. نتایج شبیه سازی شده، اعتبار شبکه را بیشتر کرده و همچنین سربار مسیربابی  را کاهش می دهد.

۶. نتیجه گیری

ما نوع جدیدی از الگوریتم مسیریابی خود انطباقی را به نام WSNHA-LBAR بر مبنای AODVjr در IEEE 802.15.4/ZigBee و WSNHA ایجاد کرده ایم.آن از اطلاعات محل برای گره های سنسور برای محدود کردن طغیان کشف مسیر به مناطق درخواستی استوانه ای به جای جستجوی کورکورانه برای یک مسیر در کل شبکه استفاده می کند. این فرایند سربار مسیریابی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به مشکلات ظغیان انتشار کمتری در لایه MAC می گردد. WSNHA-LBAR از یک الگوریتم خود انطباقی بر مبنای قضیه بیز استفاده می کند، که می تواند به صورت اتوماتیک به انطباق اندازه ناحیه درخواستی با استفاده از خودفراگیری به منظور افزایش احتمال کشف مسیر موفق، بپردازد. این موارد منجر به تولرانس بیشتری برای تغییر حالت شبکه و کاهش نیاز برای مداخله انسانی گردد.

ما به شبیه سازی ۵ گروه معمول از سناریوهای شبیه سازی شده برای مقایسه عملکرد WSNHA-LBAR LAR و AODVjr می پردازیم.

زمانی که ان ها عملکرد نزدیکی به نسبت انرژی باقیمانده دارند، نتایج حاصل از نسبت انتقال بسته نشان می دهد که WSNHA-LBAR دارای عملکرد بهتری از LAR و AODVjr به دلیل انطباق خودکار منطقه R دارد. افزایش عملکرد نسبت ارسال بسته توسط کاهش عملکرد برای تاخیر متوسط بسته مبادله می گردد. نتایج بالاسری نشان می دهد که WSNHA-LBAR و LAR دارای عملکرد بهتری از AODVjr می باشند که این به دلیل استفاده از منطقه R استوانه ای برای محدود کردن طغیان کشف مسیر می باشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول