بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان ابهر

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان      

چكيده

مقدمه

فصل اول

كليات تحقيق

بيان مسئله

اهداف تحقيق

اهميت تحقيق و فوايد تحقيق

تعريف مفاهيم

پيشرفت تحصيلي

فرضيه

پيشينة تحقيق

حدود و محدوده مطالعاتي

فصل دوم

چارچوب نظري

آراء جامعه شناسان

ديدگاههاي فلسفي

آراء روانشناسان

نظريات روانشناسان در باب پيدايش فراغت

عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت

كاركردهاي اوقات فراغت از ديدگاه اسلام

فصل سوم

روش تحقيق

درآمد

جامعة آماري

نمونة آماري

ابزار پژوهش

روش تحليل داده ها

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادات

پيشنهادات

منابع

ضمايم

 

چكيده:

تحقيقي كه پيش روي شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر مي باشد.

كه در فصل اول به طرح و بررسي مسئله اهداف و ضرورت فوايد تحقيق و محدوده و حدود مطالعاتي و فرضيات و تعاريف عملياتي، و پيشينة تحقيق پرداخته شده در فصل دوم اشارهاي به نظريات بزرگان انديشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبيات تحقيق هم گذري اشاره شده، در فصل سوم، روش تحقيق، ابزار  اندازه گيري جامعه آماري كه جامعه آماري در اين تحقيق 1662 نفر است كه بصورت نمونه گيري تصادفي ساده 100 نفر نمونه انتخاب شده است.

در فصل چهارم به تجزيه و تحليل 5 فرضيه زير پرداخته شده است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول