نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق

توضیحات محصول

 مقاله ی ترجمه شده :نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی یک مقاله مفهومی

 چکیده فارسی

هدف از این مقاله، بررسی نقش خدمات حسابداری و تأثیر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط (SMES) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی می باشد. هدف این مقاله همچنین گسترش تفاوت ها در عوامل کیفیت خدمات در میان شرکت حسابداری و شرکتهای کوچک و متوسط (SMES) می باشد. یک چارچوب مفهومی، برای برجسته کردن ارتباط بین شرکتهای کوچک و متوسط (SMES) در خدمات حسابداری، توسعه داده شده است. این مقاله یک مدل شکاف خدمات، تئوری مبتنی بر منابع (RBT) و نظریه عامل اصلی که به عنوان یک رویکرد مورد بررسی واقع شده است را ارائه می دهد. نرم افزارهای AMOS ,NVIVO SEM، برای جدول بندی داده های جمع آوری شده از پرسش پژوهشی ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به نظر می رسد که رابطه ای در کیفیت خدمات و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط (SMES) و همچنین شرکتهای حسابداری وجود دارد. این مقاله، در میان بخش های تولیدی منتخب و شرکتهای حسابداری از منطقه ساحل شرق مالزی، محدود شده است. این مقاله، مفهومی برای شرکتهای حسابداری ، SME ها و دانشگاهی و نیز برای شرکتهای دخیل و برای رسیدگی در کیفیت خدمات دارد. این مقاله باید از مدل شکاف و سیاست های توسعه کارآفرینی برای شرکتهای کوچک و متوسط (SMES) و شرکتهای حسابداری، برای حفظ اقتصاد ملی کمک بگیرد.

 چکیده لاتین

The purpose of this paper is to examine the role of accounting services and impact on SMEs performance in manufacturing sector from East Coast Region of Malaysia. This paper aims the extend of differences in service quality factors among accountant firm and SMEs. A conceptual framework was developed to highlight the relationship between SMEs in accounting services. This paper presents a gap model of services, Resource-based Theory (RBT) and Principal Agent Theory as an approach to be examined. The AMOS (SEM) and NVivo Software will be used to tabulate the data gather form the research question. There appears a relationship on service quality and performance of SMEs and also accountant firms. This paper is limited among selected manufacturing sectors and accountant firms from East Coast Region of Malaysia. This paper has implication for accountant firms, SMEs, academic and also to the company involve and handle in service quality. This paper should be contributed the gap model and the entrepreneurial development policy for SMEs and accounting firms to sustain the national economy.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول