موسسات و تحولات استاندارد حسابداری مشاهدات از ژاپن

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :موسسات و تحولات استاندارد حسابداری مشاهدات از ژاپن

چکیده فارسی:

این مقاله، تحولات استانداردهای حسابداری ژاپن را بیش از ۲ دهه گذشته و نیروهای محرک پشت این تحول را توصیف می کند و همچنین وضعیت فعلی استانداردهای حسابداری ژاپن را تجزیه و تحلیل می کند که به وسیله دوگانگی سیستم های حسابداری برگرفته از نهادهای سیاسی، اقتصادی و قانونی این کشور مشخص شده اند. بحث و بررسی در این مقاله تأکید می کند که مجموعه ای واحد از استانداردهای حسابداری، همیشه برای هر نهاد موثر نیست.

کلید واژه ها: مجموعه ای واحد از استانداردهای حسابداری، IFRS، ابزارهای مالی، مواد بیش از فرم، ارزش منصفانه، دوگانگی سیستم های حسابداری، استانداردهای حسابداری برای SMEها

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

۶- نتیجه گیری

 از اظهارات  در این مقاله، ما دگرگونی استانداردهای حسابداری در ژاپن را در طول دو دهه گذشته توصیف کرده و با توجه به شرایط آزادسازی مالی و جهانی شدن، نیروهای محرک این دگرگونی را بررسی کرده ایم. ما همچنین وضعیت فعلی استانداردهای حسابداری را تجزیه وتحلیل کرده و به یک دوگانگی از سیستم های حسابداری ناشی از نهادهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ژاپنی، رسیده ایم. ایجاد معیارهای پیشرو برای ساخت سیستم ها و استانداردهای حسابداری، برای درک تفاوت بین حسابداری شرکت های بزرگ محلی و جهانی، مفید می باشد. این معیارها شامل پنج شرط زیر می باشد:

(۱) نهاد فعالیت کسب وکار: شرکت و نهاد ثبت شده و یا نشده است.

(۲) زمینه فعالیت کسب وکار: زمینه فعالیت های کسب وکار این شرکت محلی است و یا جهانی.

(۳) سهامداران در این شرکت: سهامداران در این شرکت به تعداد معینی از افراد علاقه مند محدود نشده و یا سرمایه کذاران نامحدود و متنوع و بالقوه می باشند.

(۴) عملکرد مالی شرکت: این شرکت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تأمین مالی می شود.

(۵) گزارش هدف از این شرکت: هدف گزارش این شرکت، ارائه اطلاعات مفیدی است که ارزش خود را تعیین می کند و یا هدف آن آماده سازی اطلاعات قابل اعتماد براساس سوابق حسابداری می باشد.

هریک از این معیارها به شکل یک فرهنگ سازمانی است که یک برنامه ریزی جمعی از ذهن های کسب وکار می باشد که عضویت یک شرکت کسب وکار را از دیگری متمایز می کند. محتوای برنامه های ذهنی، به عنوان ارزش ها تعریف شده است که در آن یک ارزش، گرایشی گسترده برای ترجیح برخی از حالت های خاص امور کسب وکار بیش از دیگران می باشد. همانطورکه در شکل۲ اشاره شده است (ارتباطات حسابداری و قضاوت های حسابداری)، شیوه های حسابداری یک شرکت، یک سیستم دانشی شکل یافته توسط مدیریت قضاوتی ایجاد شده در ارتباط با معاملات تجاری را تشکیل می دهند.

مدیریت قضاوتی، به فرهنگ شرکت های بزرگ بستگی دارد که از طریق تعاملات شخصی در درون سازمان ها ایجاد شده اند. یکی از اهداف بنیاد IFRS، ترویج و تسهیل تطابق IFRS از طریق همگرایی استانداردهای حسابداری ملی و IFRSمی باشد. در ورای این هدف، رفتن به سوی اعمال IFRS به همان معاملات، بدون در نظر گرفتن زمینه و در رابطه با عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی هر کشور می باشد. استانداردهای حسابداری مورد استفاده برای ارزیابی ارزش شرکت مبنی بر اصول مواد بیش از فرم، برای تأیید SMEها در ژاپن با توجه به فرهنگ شرکت های بزرگ در این کشور،دشوار می باشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول