مفاهیم مبادلات حسابداری خارجی در تئوری واحد تجاری (شخصیت حسابداری) و تئوری مالکیت

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :مفاهیم مبادلات حسابداری خارجی در تئوری واحد تجاری (شخصیت حسابداری) و تئوری مالکیت

خلاصه

Sterling و Flaherty (که از این پس به اختصار آنها را S&F خطاب می کنیم) برای تشریح "روش تخصیص ارزش در هنگام وقوع یک معاوضه بر اساس سیستم بهای تمام شده تاریخی" از فرض نقدینگی استفاده می کنند. یافته آنها بطور کلی نشان می داد که در یک معاوضه(یک جریان دوطرفه از کالاها ... یک تحصیل در مقابل یک اعطا)، آن دارایی که نقدینگی بیشتری دارد بطور مستقل ارزشگذاری   می شود و در مقابل، ارزشگذاری دارایی دیگری که نقدینگی کمتری دارد را نمی توان بصورت مستقل انجام داد. آنان دریافتند که رهنمودهای عملیاتی شان برای تعداد زیادی از مبادلات کالاهای غیرپولی مناسب نیست. درادامه Nichols و Parker (که از این پس به اختصار آنها را N&P خطاب می کنیم) فرض نقدینگی را برداشته و فرض عینیت (objectivity) را جایگزین آن کردند: آنها دریافتند که این فرض "منجر به رویه هایی می شود که اغلب دیدگاههای مطرح شده آنرا توصیه کرده اند".

این مقاله برآنست تا تشریح نماید که لازم است پیش از تکمیل رهنمودهای ارزشگذاری "جریان دو طرفه کالا"، حسابداران در مورد موضوع اساسی ماهیت مبادلات حسابداری خارجی به اتفاق نظر برسند. اساسا مایلیم که اختلاف نظرها در مورد مبحث روش تخصیص ارزش به مبادلات تا جایی ادامه یابد که در نهایت در مورد ماهیت مبادلات به یک اتفاق نظر دست یابیم. نویسندگان با این موضوع موافق هستند که یک طرح ارزشگذاری تنها زمانی کامل است که هم مبادلات داخلی مثل ثبت استهلاک و هم مبادلات خارجی مثل ثبت خرید یک اتومبیل را پوشش دهد. با این حال اگر چنین استنباط کنیم که اغلب مبادلات داخلی، در واقع یک طبقه بندی مجدد از مبادلات خارجی پیشین محسوب می شوند، منطقی بنظر می رسد که داشتن درک مناسب از مبادلات خارجی از اهمیت اساسی برخوردار باشد.

این مقاله به جوانب مساله متداول ارزشگذاری می پردازد و بدنبال حمایت یا رد فرضیات S&F و N&P هم نیست به همین خاطر وارد چنین بحثی نمی شویم. این مقاله نشان می دهد تا زمانیکه درمورد ماهیت مبادلات خارجی بین شخصیت حسابداری و سایر شخصیت هایی چون مالکان قانونی، اتفاق نظر وجود نداشته باشد، چنین بحثی پیش نخواهد رفت.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول