مدل احتمالی اثر بخشی دریافت شده در سیستم های اطلاعات حسابداری هماهنگ سازی سازمانی و تأثیرات کنترل

توضیحات محصول

مقاله ی ترجمه شده :مدل احتمالی اثر بخشی دریافت شده در سیستم های اطلاعات حسابداری هماهنگ سازی سازمانی و تأثیرات کنترل

چکیده

مدل احتمالی، پیشرفته است که منابع احتیاجات برای هماهنگی سازمانی و کنترل را بررسی نماید. چرا که آنها تحت تأثیر دامنه یکپارچه سازی در سیستم اطلاعات حسابداری هستند. نیازهایی که بر اساس درجه فرمولبندی سازمانی، محتمل الوقوع هستند، همبستگی اطلاعات در میان حوزه های کارکردی و وابستگی به اشتراک گذاری اطلاعات میان سازمانی و ارتباطات الکترونیک مبادله داده ای، بررسی می شوند. هم خوانی یا تناسب یکپارچگی سیستم با این نیازها، مفهومی مهم است که باورهای ما در مورد اثر بخشی سیستم را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج بررسی تجربی نشان می دهد که همانطور که فرض می شود. تناسب بین طراحی سیستم حسابداری و عوامل احتمالی منجربه یک سیستم موفقعیت آمیزتر می شود. بطور خاص، تناسب سیستم، عاملی معنا دار است که تغییرات موجود در اثر بخشی دریافتی AIS را شرح می دهد، چرا که از طریق رضایت دریافتی تصمیم گیرندگان با دقت و کنترل اثر بخشی اطلاعات خروجی، سنجیده می شود. تأثیر تناسب سیستم بر عامل دوم اثر بخشی AIS دریافتی،به همان صورتیکه توسط رضایت تصمیم گیرندگان با کیفیت محتوای اطلاعاتی دریافتی در خروجی های سیستم اندازه گیری می شود، فقط به لحاظ حاشیه ای معنا دار است. این تحقیق یک حوزه مهم در تحقیق سیستم های حسابداری را بیان می کندکه بطور مستقیم مرتبط با تسهیل تصمیم و اهداف کنترل اطلاعات حسابداری است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول